Hematologicko-onkologické oddělení

Česky

Laboratorní příručka Žádanka o vyšetření
INFORMOVANÝ SOUHLAS S MOLEKULÁRNĚ GENETICKÝM LABORATORNÍM VYŠETŘENÍM
Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3
Osvědčení o registraci

Jsme pracovištěm, které se zabývá především diagnostickou a léčbou:

  • Akutních leukémií
  • Chronických leukémií
  • Maligních lymfomů
  • Mnohočetného myelomu
  • Myelodysplastického syndromu
  • Těžké a velmi těžké aplastické anémie
  • Germinálních nádorů varlat

 

Historie

Transplantační program byl zahájen v roce 1991 první příbuzenskou transplantací kostní dřeně, od roku 1993 odstartoval program nepříbuzenských transplantací kostní dřeně spolu s autologními transplantacemi krvetvorných buněk po předchozí přípravě vysocedávkovanou chemoterapií.

Naše pracoviště patří počtem prováděných alogenních a autologních transplantací mezi největší transplantační centra v České republice. Laboratoře provádějící tkáňové typizace pacientů, příbuzných i nepříbuzných dárců kostní dřeně (HLA typizace) jsou od roku 2000 akreditovány European Federation for Immunogenetics (EFI).

Český Národní Registr Dárců Dřeně je od roku 2005 jediným WMDA akreditovaným registrem v české republice, v roce 2010 po úspěšné WMDA reakreditaci je pak spolu s Anglií, Francií a USA jedním ze čtyř akreditovaných registrů vůbec. WMDA akreditace je celosvětově uznávaný certifikát garantující nejvyšší kvalitu náboru a vyšetření nepříbuzných dárců, odběru jejich krvetvorných buněk a transportu buněk do transplantačního centra. (Další informace viz www.kostnidren.cz.)

Jako dosud jediné centrum v České republice a východní Evropě jsme od roku 2008 akreditovaní JACIE pro autologní, alogenní příbuzenské a nepříbuzenské transplantace a současně pro odběr a zpracování krvetvorných buněk.

 

Současnost

V současnosti provádíme ročně kolem 100 transplantací krvetvorných buněk, z tohoto počtu přibližně polovinu tvoří transplantace od příbuzných či nepříbuzných dárců.

Stovky nemocných léčíme ročně intenzivní chemoterapií nebo jinou nákladnou moderní léčbou za hospitalizace či v ambulantních stacionářích.

Vrchní sestra

Mgr. Klára KABÁTOVÁ-MAXOVÁ

KABATOVAK@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Edita Tišerová
Tel.: 377 103 722
Fax: 377 103 719
tiserovae@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Standardní ambulance č.1

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 07.0029/A
Telefonní číslo: 377 103 800
Telefonické objednávání pacientů po 12. hodině. Pro objednání využívejte i email hoo-ambulance.objednavky@fnplzen.cz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý07:3015:00
Středa07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek07:3015:00

Standardní ambulance č.2

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 08.0020
Telefonní číslo: 377 103 800
Telefonické objednávání pacientů po 12. hodině. Pro objednání využívejte i email hoo-ambulance.objednavky@fnplzen.cz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý07:3015:00
Středa07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek07:3015:00

Standardní ambulance č.3

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 103 800
Telefonické objednávání pacientů po 12. hodině. Pro objednání využívejte i email hoo-ambulance.objednavky@fnplzen.cz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý07:3015:00
Středa07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek07:3015:00

Standardní ambulance č.4

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 800
Telefonické objednávání pacientů po 12. hodin. Pro objednání využívejte také email - hoo-ambulance.objednavky@fnplzen.cz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00

Transplantační ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 808
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý07:3015:00
Středa07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek07:3015:00

Hematologicko - onkologická

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 825
Nábor dárců krevních destiček každý pracovní den kromě pátku.
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí11:0013:00
Úterý11:0013:00
Středa11:0013:00
Čtvrtek11:0013:00