Kardiologická klinika

Česky

Kardiologická klinika FN a LF Plzeň poskytuje superspecializovanou kardiologickou péči všem dospělým pacientům Plzeňského kraje a části pacientů Karlovarského kraje. Dále poskytuje základní kardiologickou péči pacientům s chorobami srdce a cév z příslušné spádové oblasti. Naší prioritou je poskytování komplexní péče ve všech segmentech moderní kardiologie na vysoké odborné a profesionální úrovni. Kardiologická klinika je nosným pracovištěm Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče dospělé FN Plzeň. V současné době na klinice pracuje 120 zaměstnanců, více než polovina lékařů jsou atestovaní kardiologové. Ročně hospitalizujeme kolem 4 000 pacientů a přes 10 000 jich ošetříme v našich specializovaných ambulancích. Nejčastěji se jedná o pacienty s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním, pacienty s poruchami srdečního rytmu a onemocněním srdečních chlopní.

Pracoviště disponuje nejmodernějšími diagnostickými a léčebnými přístroji a technologiemi. Základem neinvazivní diagnostiky jsou vysocespecializovaná echokardiografická vyšetření, kterých je více než 6000/rok.

Pro pacienty s akutním infarktem myokardu, u nichž je indikována srdeční katetrizace, zajišťujeme jako jediné pracoviště v Plzeňském kraji non-stop provoz 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Srdeční katetrizaci provedeme ročně 2500 pacientům a v současné době v souladu s Národním kardiovaskulárním programem plně pokrýváme potřeby celého Plzeňského kraje. Díky tomu, že jsme v České republice leaderem v systematickém přístupu k srdečním katetrizacím ze zápěstí, ošetříme takto ročně 800 nemocných na Kardiostacionáři bez nutnosti přespání v nemocnici.

Velmi vysoký standard si udržuje naše Kardiologická jednotka intenzivní péče, ve spolupráci s kardiochirurgy zde rozvíjíme program mechanických srdečních podpor pro pacienty s těžce selhávajícím nebo stojícím srdcem. Mimo jednotku intenzivní péče také monitorujeme nepřetržitě srdeční akci části pacientů na standardním lůžkovém oddělení.

V posledních letech se na moderním arytmologickém sále také podařilo rychle rozvinout moderní arytmologické metody, tj. implantace defibrilátorů a ablace. Ročně implantujeme více než 400 kardiostimulátorů, 200 defibrilátorů a přístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu. Katetrizačně provedeme 200 radiofrekvenčních ablací pro poruchy srdečního rytmu/rok.

Řadu let se věnujeme klinickému výzkumu. Zaměřujeme se na výzkum ischemické choroby srdeční, zánětlivých onemocnění srdce a poruch srdečního rytmu. Řada našich studií byla v posledních letech publikována v prestižních zahraničních časopisech. Naše studie srovnávající dva přístupy v léčbě srdečního infarktu se v r. 2014 stala největším úspěchem českých kardiologů a ovlivnila i mezinárodní doporučené postupy. Výzkum je podporován jednak Institucionálním výzkumem FN Plzeň, jednak výzkumným programem Univerzity Karlovy PROGRESEM Q 38.

Kardiologická klinika je pregraduálním výukovým pracovištěm a akreditovaným pracovištěm pro postgraduální výuku. Obor kardiologie vyučujeme v rámci magisterského studia na LFUK Plzeň jak v českém, tak v anglickém jazyce. V r. 2015 a 2018 jsme v Plzni organizovali atestace z kardiologie.

V rámci FN Plzeň spolupracujeme v rámci Kardiocentra především s Kardiochirurgickým oddělením a II. interní klinikou, dále s I. interní klinikou, Klinikou zobrazovacích metod, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Ústavem klinické biochemie a hematologie a Chirurgickou klinikou.

Přednosta

Prof. MUDr. Richard Rokyta Ph.D.

ROKYTA@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

Doc. MUDr. Milan Hromádka Ph.D.

HROMADKA@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Pavlína MOKREJŠOVÁ

MOKREJSOVA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Halka Kiliánová
Tel.: 377 103 343
Fax: 377 103 343
kilianovah@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Echokardiografická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 03.0128
Telefonní číslo: 377103342
3. NP
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:30
Úterý08:0015:30
Středa08:0015:30
Čtvrtek08:0015:30
Pátek08:0015:30

Kardiologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 03.0124
Telefonní číslo: 377103340
3. NP
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Arytmologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 03.0114
Telefonní číslo: 377103170
3. NP
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:30
Úterý07:3015:30
Středa07:3015:30
Čtvrtek07:3015:30
Pátek07:3015:30