Oddělení klinické dietologie

Česky

O nás

Oddělení klinické dietologie je samostatné oddělení FN Plzeň, které tvoří tým 10 nutričních terapeutů. Oddělení nemá vlastní lůžkovou část, činnost je prováděna na jednotlivých klinikách a odděleních FN Plzeň. Ambulantní provoz je zajištěn v sedmi pracovnách, rozmístěných v různých částech areálu FN Plzeň a služby využívají převážně klienti západočeského regionu.

Rozmístění pracovišť                       

FN Lochotín: 4 místnosti
Pracoviště č. 1 = vedoucí nutriční terapeutka: vchod F, 10. patro, tel. číslo 377 103 516 nebo 720 047 520
Pracoviště č. 2 a č. 3 = 5 nutričních terapeutů: vchod B, 3. patro, tel. číslo 377 103 360 nebo 377 104 499                                                                                                                                     
Pracoviště č. 4 (dětská ambulance) = 1 nutriční terapeutka: vchod F, 6. patro, tel. číslo 377 104 681


FN Bory: 3 místnosti
Pracoviště č. 5 = 1 nutriční terapeut/ka: II. interní klinika, pavilon 10, 2. patro, tel. číslo 377 402 776

Pracoviště č. 6 = 1 nutriční terapeut/ka: II. interní klinika, pavilon 10, přízemí, tel. číslo 377 402 678
Pracoviště č. 7 = 1 nutriční terapeutka: Budova 55 (BVN), 1. patro, tel. číslo  377 401 456


Rozvržení pracovní doby

 • Lůžková část: jednosměnný pracovní režim v rozsahu 6,00 - 15,30 hodin.
 • Ambulantní část: jednosměnný pracovní režim. Ordinační doba je stanovena od 8,00 - 15,00 hodin.   

Konzultace pro ambulantní klienty je prováděna na základě telefonické nebo osobní objednávky na jednotlivých pracovištích.

ODKAZ NA JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ ZDE

Charakteristika činnosti

Kolektiv NT je garantem koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve FN Plzeň ve vazbě na spektrum poskytované léčebné péče v otázkách výživy. NT zajišťují komplexní péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům v oblasti léčebné výživy a edukace pacientů nebo jejich rodinných příslušníků. Poskytují specializovanou nutriční péči a jsou schopni připravit individuální jídelníčky pro různé potravinové intolerance (např. celiakii, histaminovou nebo laktózovou intoleranci). NT využívají nejmodernější postupy v dietní léčbě a aplikují do praxe nové poznatky výzkumu a vývoje v oboru dietologie. Zároveň zajištují a provádějí celoživotní vzdělávání veřejnosti v oblasti výživy formou přednášek nebo publikací. Náplní práce tohoto pracoviště je také kontrolovat dodržování indikovaných diet a zásady hygieny výživy. Oddělení klinické dietologie je současně výukovým pracovištěm oboru diplomovaný nutriční terapeut a obhájilo akreditaci v oboru „Nutriční terapeut - výživa dospělých a dětí“.

 • Sestavují individuální dietní plán u hospitalizovaných pacientů s komplikacemi na jednotlivých ZOK a zajišťují individuální výběr stravy.
 • Bilancují příjem stravy u těžkých a komplikovaných pacientů.
 • Provádí nutriční screening u hospitalizovaných pacientů s cíleným zaměřením na možnou malnutrici.
 • Spolupracují s lékaři při potřebě umělé výživy ve formě enterální nebo parenterální a doporučují doplňkovou nutriční podporu formou sippingu.
 • Individuálně i skupinově edukují pacienty v oblasti výživy na lůžkových odděleních a ambulancích.
 • Provádí kontrolní činnost na lůžkových odděleních z hlediska množství a kvality stravy se zaměřením na biologické a energetické složení standardních diet.
 • Spolupracují s lékaři na vědeckých studiích a aplikují nové poznatky do praxe.
 • Provádí antropometrická vyšetření ve spolupráci s nutričním centrem I. interní kliniky-bioimpedanci.
 • Vyšetřují pomocí nepřímé kalorimetrie ve spolupráci s nutričním centrem I. interní kliniky.
 • Průběžně se vzdělávají v dietologii a oborech s ní souvisejících.

Vedoucí nutriční terapeut

Bc. DiS. Romana FATKOVÁ

fatkovar@fnplzen.cz

Kontakt

Tel.: 377 103 516, 720 047 520