Oddělení klinické dietologie

Česky

Oddělení nemá vlastní lůžkovou část, činnost je prováděna na všech klinikách a odděleních FN a v 5 pracovnách charakteru kancelář rozmístěných v různých částech areálu FN

FN Lochotín: 3 místnosti
Pracoviště č.1 = 1 vedoucí nutriční terapeutka : 7.patro vchod B - 1 místnost tel.linka 3516
Pracoviště č.2 = 4 nutriční terapeutky : 3.patro vchod B - 1 místnost tel.linka 3360
Pracoviště č.3 = 1 nutriční terapeutka: 6.patro vchod F - 1 místnost tel. linka 4681

FN Bory: 2 místnosti
Pracoviště č.4 1: nutriční terapeutka : Budova II. interní kliniky 2. patro pavilon 10 - 1 místnost tel. linka 2776
Pracoviště č.5 1: nutriční terapeutka : Budova Stravbytu - 1 místnost tel. linka 1456

Charakteristika činnosti:

Nutriční terapeutky tvoří a jsou garantem koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve FN ve vazbě na spektrum poskytované léčebné péče. Jsou garantem odpovídající péče v poskytování léčebné výživy a edukace pacienta v otázkách výživy dle stanovené diagnozy a pokynů ošetřujícího lékaře. Poskytují specializovanou nutriční péči. Kontrolují dodržování určených diet a zásad hygieny výživy. Aplikují výsledky výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Zajištují a provádějí celoživotní vzdělávání včetně specializačního vzděláván v oboru příslušné specializace.

 • Sestavují plány individuálních diet u pacientů s komplikovanými nemocemi
 • Spolupracují s lékaři při sestavení enterální výživy
 • Bilancují příjem stravy u těžkých a komplikovaných nemocných
 • Individuelně i skupinově edukují pacienty v otázkách výživy na lůžkových odděleních a ambulancích
 • Provádí kontroly na lůžkových odděleních z hlediska množství a kvality stravy u jednotlivých pacientů i biologického a energetického složení standartních diet
 • Provádí výběr u nadstandartní stravy
 • Spolupracují s lékaři na vědeckých studiích a aplikace poznatků do praxe
 • Provádí antropometrická vyšetření ve spolupráci s nutričním centrem 1.interní kliniky- bioimpedance,
 • Vyšetřují pomocí nepřímé kalorimetrie ve spolupráci s nutričním centrem 1.interní kliniky
 • Průběžně se vzdělávají v dietologii a oborech s ní související


  Rozvržení pracovní doby
  - Lůžková část: jednosměnný pracovní režim v rozsahu 6,00 - 15,30 hodin
  - Ambulantní část: jednosměnný pracovní režim 6,00 - 16,30 hodin
  Konzultace pro ambulantni klienty je prováděna na základě telefonické nebo osobní objednávky na jednotlivých pracovištích.

Vedoucí nutriční terapeut

DiS. Jaroslava KREUZBERGOVÁ

Kreuzbergova@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Tel.: 377 103 516
kreuzbergova@fnplzen.cz