Programové období 2007-2013


Strukturální fondy EU – Integrovaný operační program


Projekt „Obnova přístrojového vybavení KOC FN Plzeň III.“
Projekt „Obnova přístrojového vybavení TC FN Plzeň II.“
Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC FN Plzeň II.“
Projekt „Fakultní nemocnice Plzeň – nadzemní heliport HEMS“
Projekt „Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň“
Projekt „Zvýšení prevence nozokomiálních infekcí modernizací systému čištění a dezinfekce prádla ve FN Plzeň“
Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň“
Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň“
Projekt "Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností"
Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň"
Projekt "Modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích"
Projekt "Sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FN Plzeň"
Projekt "Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla ve FN Plzeň"
Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň"
Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra FN Plzeň"

Česky