X. kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

Zveme vás na X. kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii, která se koná 25. a 26. října 2018 v Parkhotelu Plzeň.

Pořádá jej Společnost pro sportovní atraumatologii a artroskopii ČLS JEP (Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně) ve spolupráci s Klinikou ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň a Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol. 

Témata kongresu

Lékařská sekce:

Nejnovější trendy a doporučené postupy v artroskopických rekonstrukčních výkonech velkých kloubů

Artroskopie u dětí

Komplikace artroskopických výkonů

Sportovní traumatologie

Varia

Sesterská sekce:

Rekonstrukční artroskopické výkony a jejich komplikace z pohledu sestry

Jednoduché artroskopické výkony z pohledu sestry

Pooperační sesterská péče

Varia

Fyzioterapeutická sekce:

Nové trendy ve fyzioterapii u rekreačních a vrcholových sportovců

Fyzioterapie při poranění a po operacích velkých kloubů

Fyzioterapie při svalových zraněních

Specifika fyzioterapie u sportovců mládežnických kategorií

Terapeutické koncepty u funkčních poruch vrcholových sportovců

 

Bližší informace ZDE

 

Na setkání s vámi se těší

 

doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

organizátor kongresu

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni