Děti dětem

Tělocvična Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí v Plzni byla v pondělí 2.listopadu plná dětského smíchu a školního šumu. Byli zde školáci, kteří jsou stejní jako v jiných školách, přesto jsou něčím odlišní. Nemyslí jen na svá přání, která budou psát Ježíkovi, ale i na jiné děti, na ty, které někdy musí určitou dobu strávit pobytem v nemocnici. Společně s vychovatelkou školní družiny paní Monikou Michálkovou vyhlásili sbírku hraček. Dárci mohou být děti samotné, přispět může i kamarád, sourozenec a kdokoliv dobré vůle. Sbírka je určena všem dětským pacientům FN Plzeň, přispěje k zpestření a oživení nelehkého času, stráveného v nemocničním zařízení. Bude ukončena 17.prosince 2015, následující den budou hračky předány zástupcům Fakultní nemocnice Plzeň. 

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA dodává: „Velmi si vážíme dobrosrdečnosti dětí Masarykovy základní školy, při zahájení sbírky jsem byla doslova dojata reakcemi některých školáků. Je báječné, že díky této akci mnoho dětí v naší nemocnici dostane dárek, který jim zpříjemní proces uzdravování. Je velmi záslužné, že pedagogický sbor školy vychovává novou generaci velmi vnímavých a štědrých lidiček, v dnešní nelehké době je to neocenitelný přínos společnosti. 

Do Masarykovy základní školy dochází celkem 311 žáků, mezi kterými je 12% cizích státních příslušníků z celého světa. Škola stále ctí odkaz prezidenta T.G. Masaryka, který byl v roce 1921 osobně přítomen u položení základního kamene. „ Ne násilím, ale mírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale životem k životu.“ T. G. M. 

(na fotografii zleva: ředitel ZŠ Antonín Herrmann, náměstkyně FN Andrea Mašínová a studentka VOŠZ, obor diplomovaný záchranář, Sandra Ponocná při slavnostním zahájení charitativní sbírky) 

stříhání pásky ZŠ Jiráskova