19.11. - STOP dekubitům

V rámci Světového dne Stop dekubitům 19.listopadu 2015 pořádá Fakultní nemocnice Plzeň setkání zdravotníků s širokou veřejností, na kterém bude představena problematika proleženin, jak jim předcházet a jak je ošetřovat. 

Přijďte 19.11.2015 od 8.00 – 15.00 hod.do nákupního centra AREA BORY, kde vám sestry specialistky z FN Plzeň vysvětlí co je to proleženina, kde proleženina vzniká, předvedou polohování nemocného na lůžku, péči o kůži na rizikových místech, rehabilitaci, výživu a poskytnou informace, kam se obrátit. 
Dalším informačním místem bude stánek ve FN Lochotín –vstupní hala vchodu F – od 8.00 – 12.00 hod. 

Očekávaný dopad kampaně STOP dekubitům? 
Rádi bychom zvýšili povědomí ovlivnitelných rizik vzniku dekubitů (dlouhodobý tlak, smýkací síly, kontakt pokožky s dráždivými tekutinami – moč, pot), zapojili pacienta i rodiny do celkové prevence a chceme poskytnout nejenom pacientům,ale a široké veřejnosti informace, jak se dekubitům bránit. Poradit, kam se v případě potřeby obrátit, a kde najít potřebnou pomoc. 

Výskyt pacientů s rizikem ke vzniku dekubitů se pohybuje v ČR kolem 30 %. Naším cílem je snížit výskyt proleženin, zejména ve vyšším stupni jejich stádia. Chceme toho dosáhnout nejen kvalitní ošetřovatelskou péčí, ale i působením na laickou veřejnost. 

Pokud se podaří snížit výskyt i o nepatrný počet dekubitů, snížíme tím utrpení pacienta i náklady na zdravotnickou péči.

stop dekubitům