FN Plzeň získala významné ocenění

Na slavnostním večeru mezinárodní konference o eSourcingu eBF. 4.listopadu 2015 byli vyhlášeni vítězové mezinárodní eSourcingové soutěže Fair Sourcing Awards 2015. FN Plzeň získala 3.místo v kategorii Master a ocenění převzal ekonomický náměstek FN Plezň Ing. Viktor Wendler, MBA. 
Soutěž probíhá ve třech kategoriích, Start, Trend a Master. První je určena eAukčním nováčkům a hodnotí se výsledky jejich prvního roku s eAukcemi. V kategorii Trend se oceňují nápady a inovace uživatelů eAukcí a nejvyšší ocenění Master se každoročně uděluje mimořádné osobnosti eAukčního nákupního světa. Mohou se přihlásit firmy či instituce, které při výběru dodavatelů zásadním způsobem využívají elektronické aukce a zároveň využívají elektronickou cestu při zadávání výběrových řízení. Jedním z hodnotících kritérií je počet eAukcí nebo objem zakázek. Ekonomický náměstek Viktor Wendler popisuje cestu FN Plzeň : „Tento moderní, výhodný a naprosto transparentní způsob realizace výběrových řízení využívá FN Plzeň od roku 2011 a vyčíslená úspora při takto provedených nákupech se pohybuje řádově v desítkách milionů Kč. FN Plzeň využívá hodnocení prostřednictvím e-aukce v rámci všech VŘ na dodavatele léků a SZM.“ 
Cena Fair Sourcing Awards navazuje na někdejší ceny „E-BIZ TREND“, která byly vyhlašovány od roku 2007. Ceny FSA jsou tohoto roku udělovány jako uznání úspěchů, kterých dosáhly komerční firmy, státní instituce, spolu s městy a obcemi při zavádění a využívání eAukcí a ostatních elektronických nástrojů v případech firemních nákupů nebo obstaravatelských procesů veřejných zakázek. 

(na fotografii náměstek Viktor Wendler přebírá ocenění pro FN Plzeň)

přebírání ocenění