Virtuální hospoda napomáhá při léčbě

Dovedete si představit, že v areálu Fakultní nemocnice Plzeň zažijete klasickou atmosféru hospody, cinkot sklenic, tradiční šum a ruch, výkřiky „Na zdraví“ společně s neodolatelnou chutí na něco dobrého?
Na Psychiatrické klinice dostal zelenou projekt, díky kterému tyto prožitky mohou zažít její pacienti přímo v nemocnici.Jedná se o Virtuální realitu v léčbě závislostí, jejímiž autory jsou MUDr. Jiří Podlipný,Ph.D., zástupce přednosty Psychiatrické kliniky pro výchovnou a vědeckou činnost, MUDr. Milan Beniš, lékař této kliniky, Ing. Petr Hořejší, Ph.D.a Ing. Jiří Polcar (oba Katedra průmyslového inženýrství a managementu ZČU Plzeň).
Vše je na bázi expozice tréninkovému programu počítačem generované reality, která umožní klientům léčeným pro syndrom závislosti na alkoholu být na jednu stranu bezpečně, ale na druhou stranu autenticky a efektivně vystaveni zátěžovému prostředí s alkoholickým kontextem (pohostinské zařízení s konzumací alkoholických nápojů).
Podrobnosti popisuje doktor Jiří Podlipný: „Pacient si nasadí speciální 3D brýle a rázem se ocitá ve virtuální hospodě. Vše zde vypadá jako skutečné. Hlaholící společnost, osamělí hosté, přátelé a známí a také to nejdůležitější – pokušení a odolávání. 15 minut virtuální hospoda vystavuje pacienta kritickým situacím a navozuje situace, které mají napomoci k selhání. Nabídky k přípitku štamgastů jsou opravdu lákavé.“
Léčbu na zdejší klinice ročně podstoupí více jak 120 alkoholiků . Standardní léčba probíhá sedm týdnů a často jí předchází detoxifikace na speciální hospitalizační jednotce. Pomocí této metody se klienti učí zvládat odmítání pobídek ke konzumaci alkoholu. Jiří Podlipný ještě dodává: „Zahraniční studie ukazují, že využívání virtuální reality při léčbě je velmi účinné. V České republice se této problematice zatím nikdo nevěnuje. Myslím, že máme šanci překonat pomyslné hranice tuzemské psychiatrie a účinněji napomáhat při léčbě závislostí. 

virtuální hospoda