1.12. CHAT - TBC

Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění, postihující nejčastěji plíce. Přenos infekce se děje nejčastěji kapénkovou formou, zdrojem infekce je pak nemocný člověk. K přenosu dochází většinou po opakovaném úzkém kontaktu (v rodině, na pracovišti atp.); ale i déletrvající jednorázový kontakt s nemocným může vést k přenosu infekce..

Otázky týkající se Tuberkulózy můžete zasílat v úterý 1.prosince 2015, tzv. Zdravé úterý, od 10,00 hod., od 13,00 - 15,00 hod. bude odpovídat lékařka Kliniky pneumologie a ftizeologie MUDr. Václava Dubová v naší online poradně (CHAT)