Móda listopadových knírů je u konce, osvěta pokračuje

Fakultní nemocnice Plzeň se již druhým rokem aktivně zapojila do kampaně Movember na podporu prevence rakoviny prostaty. Jedním z nositelů listopadového kníru je i ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., který dodává: „Jako lékař neustále opakuji, že prevence je základem léčby. V nemocnici jsme vytvořili movembrovský tým, do kterého se zapojili naši zaměstnanci a mám velkou radost, že jsme našli podporu i mezi ženami. Věřím, že příští rok přizveme do našeho týmu i další účastníky, bylo by pěkné se v kampani spojit i s jinými subjekty.“

Rakovina prostaty je nejčastější onkologické onemocnění
Tato čísla dokládá MUDr. Viktor Eret, Ph.D., zástupce přednosty Urologické kliniky: „Rakovina prostaty postihuje nejčastěji muže starších 65 let, u věkové skupiny mladších 40 let se objevuje vzácně. Každý sedmý muž má během svého života diagnostikovanou rakovinu prostaty. Díky odhalením časného stádia rakoviny můžeme provádět operaci prostaty laparoskopickou cestou, která umožňuje zachování všech důležitých „mužských“ funkcí.

Prostatický antigen
V listopadu, v měsíci mužské solidarity, FN Plzeň nabízela možnost mužům nechat si udělat ZDARMA krevní test PHI (Prostatický antigen)na diagnostiku časného karcinomu prostaty, který spolu s tradičním testem PSA slouží k výpočtu tzv. indexu zdravé prostaty.
Tento index vysvětluje náměstek ředitele pro vědu a výzkum prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.: „Krevní test PHI, který provádíme v naší laboratoři jako jedno z mála pracovišť v České republice, zlepšuje časnou diagnostiku nádorů prostaty, snižuje počet nadbytečně prováděných biopsií prostaty, umožňuje odhad závažnosti nádorového onemocnění a ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod a urologem napomůže ke zkvalitnění průběhu celého diagnostického procesu, včetně následného chirurgického výkonu v závislosti na závažnosti nádoru.

Prevence je základ
Důležitost prevence shrnuje přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.: „Karcinom prostaty je u nás nejčastějším onkologickým onemocněním a převažuje častý názor, že tento druh rakoviny je ve všech stádiích běžně vyléčitelný. Pokud se nádor objeví včas, naděje pacienta na úplné vyléčení je dobrá. Avšak diagnóza pokročilého onemocnění s metastázami do kostí činí tuto nemoc smrtelnou. Věřím, že větší informovanost o rakovině prostaty přiměje muže, aby více dbali o své zdraví, včas navštívili lékaře a nechali se preventivně vyšetřit.“

Movembrovskou kampaň svou aktivní účastí podpořil i náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček, který s ostatními členy týmu FN Plzeň pěstoval listopadový knír. Ukončení této kampaně proběhlo ve spolupráci s Integrovanou střední školou živnostenskou v Plzni, jejíž studenti oholili kníry řediteli nemocnice Václavu Šimánkovi, náměstku hejtmana Jiřímu Stručkovi, lékaři Viktoru Eretovi a mnoha dalším zaměstnancům FN Plzeň.

(na fotografii: ředitel FN Plzeň Václav Šimánek s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Jiřím Stručkem)

kníry byly oholeny