Získali jsme 1.místo Finančního zdraví fakultních nemocnic

finzdravi 

Fakultní nemocnice Plzeň získala významné  ocenění. Společnost HCI ( HealthCare Institute) ve spolupráci s odbornými partnery  zrealizovala další ročník unikátního hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví.

Dobrá finanční kondice  nemocnice  ovlivňuje dlouhodobě nejen kvalitu poskytovaných služeb, ale i spokojenost pacientů a vlastních zaměstnanců.

Důležité  ukazatele při hodnocení : Pohotová  a běžná likvidita,  celková zadluženost, doba obratu závazků, objem investovaných prostředků, investiční aktivita a  průměrná mzda.

 

Fakultní nemocnice Plzeň se umístila na 1.místě  v kategorii Finanční zdraví fakultních nemocnic . Dalším oceněním bylo 1.místo  porovnání  finančního zdraví nemocnic v Plzeňském kraji a neméně důležitým oceněním je 3.místo v kategorii Finanční zdraví nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Posledním oceněním je 4.místo z celkového seznamu všech nemocnic v České republice.