Mikuláš nezapomněl na nemocné děti

Odděleními fakultní nemocnice  procházel v  pátek 4.12. Mikuláš s anděly a čerty.

Děti si připravily básničku, zpívaly a kdo neuměl, tak pobavil vtipem. Mikuláš kontroloval, co všechno děti umí a povzbuzoval k novým dovednostem, jako třeba ochutnávce ovoce, zeleniny...

Čerti zkoušeli děti z čertovské matematiky a andělé rozdávali obrázky a andělské kalendáře p. Bursy, které dětem věnoval. Mikuláš měl v koši spoustu dalších dárků od rodičů a naší nemocnice.Besídky se mohli zúčastnit i sourozenci hospitalizovaných dětí a širší rodina.

Mikulášský tým tvořili studenti Lékařské fakulty z Plzně (studentská organizace IFMSA), kteří za našimi dětmi dlouhodobě docházejí se zábavnými programy. Byli krásní. Děkujeme.

Lída Romová , Dětská klinika FN Plzeň