Vzpomínky na dětství nadělovaly

Vzpomínky na dětství – charitativní projekt, který výrazně napomůže ke zkvalitnění péče o vážně nemocné děti. Do této akce se zapojila firma High Security společně s Plzeňskými želvami a díky spolupráci mnoha známých osobností  vznikl krásný kalendář, ve kterém fotografie  jejich tváří zachycují   vzpomínky na dětství. Jeho prodejem a proběhlou  aukcí organizátoři chtějí   napomoci úsměvu vážně nemocných hospitalizovaných dětí ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává:„ Jsem velmi rád, že se v naší společnosti najdou lidé, kteří vlastní pílí vytváří hodnotu, která napomůže malým nemocným dětem.  Ročně odborníci na této jednotce intenzivní a resuscitační péče ošetří téměř tři sta vážně nemocných dětských pacientů a speciálně elektricky polohovatelné lůžko velmi zkvalitní péči o malé pacienty.  Velmi děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili.“

Slavnostní křest kalendáře Vzpomínky na dětství, spojený s aukcí obrazů, se konal letos  19.září a byly vydraženy fotografie za 81 tisíc korun. Za část tohoto výtěžku bylo v předvánočním čase předáno speciálně polohovatelné lůžko na jednotku intenzivní a resuscitační péče Dětské kliniky FN Plzeň.

Na níže uvedené  fotografii zleva: ředitel FN Plzeń Václav Šimánek; tváře kalendáře - atletka Denisa Rosolová a moderátorka Lucie Křížková; majitel High Security Martin Kotýk