19.1.CHAT - Možnosti diagnostiky pomocí moderní techniky

Klinika zobrazovacích metod zajišťuje kompletní rozsah vyšetřovacích metod diagnostického zobrazení v oborech radiodiagnostiky a nukleární medicíny a zároveň zajišťuje provádění kompletního spektra metod intervenční radiologie.

Nejčastějšími vyšetřovacími metodami jsou: Magnetická rezonance, výpočetní tomografie, angiografie, PET/CT, PET/MR, klasické RTG, sonografie, mamografie , scintigrafie myokardu a mnoho dalších.

Otázky k radiodiagnostickému tématu můžete zasílat v úterý 19.ledna 2016, tzv. Zdravé úterý, od 10,00 hod., primář Kliniky zobrazovacích metod prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.  bude v naší online poradně  (CHAT) odpovídat   od 13,00 - 15,00 hod.