Odkazy pro prevenci a podporu zdraví

Webové odkazy pro prevenci a podporu zdraví

 

Podpora zdraví v ČR

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví České republiky. Jeho úkolem je připravovat podklady pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví. Svoji činnost zaměřuje na vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost.

 http://www.szu.cz/narodni-referencni-centrum-programu-podpory-zdravi-a

 

Pracovní prostředí a zdraví

http://www.szu.cz/uploads/BD_120613_Hacklova.pdf

 

Správná výživa a stravovací návyky

Nadváha a obezita

Dostatečná pohybová aktivita

Zvládání stresu a duševní zdraví

 

 

Prevence nádorových onemocnění

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Omezování kouření

Snižování konzumace alkoholu a ilegálních drog

Prevence HIV/AIDS

Česky