Otázky kolem rakoviny přilákaly mnoho zájemců

FN Plzeň, 21.1.2016/  V odpoledních hodinách se aula Onkologické a radioterapeutické kliniky zaplnila necelou stovkou zájemců o problematiku rakoviny prostaty. Zajímavostí bylo, že na přednášku přišlo  i mnoho  žen, které, jak samy sdělily, získané informace doma předají svým partnerům.

Přednáškovou část zahájila lékařka Urologické kliniky MUDr. Olga Dolejšová, nové laboratorní  metody ( proPSA a PHI-výpočet indexu zdravé prostaty) vysvětloval  prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. a přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. popisoval přítomným onkologickou léčbu.

„Čím je muž starší, tím je menší šance, že onemocní rakovinou prostaty. Číslo onemocnění rakovinou prostaty  vzrůstá, ale zároveň díky prevenci a včasnému začátku léčby  na tento druh karcinomu umírá mnohem méně lidí,“ vysvětluje přednosta Jindřich Fínek a dodává zajímavá čísla: „Prognózy metastáz rakoviny prostaty uvádějí: 10% mužů umře do 6 měsíců od vzniku metastáz, 50% nemocných žije déle než 3 roky, 30% nemocných žije déle než 5 let a 10% mužů žije déle   než 10 let od vzniku metastáz.“

Nosnou myšlenkou celého odpoledne byl známý fakt, že Plzeňský region je krajem s nejvyšší rakovinovou zátěží a jedině účinná prevence a hlavně péče o vlastní zdraví napomůže k tomu, že tato čísla nebudou mít dramatické důsledky.

Cyklus Otázky kolem rakoviny pravidelně  pořádá prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické radioterapeutické kliniky,  pod patronací ředitele FN Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. a ve spolupráci mnoha odborníků FN Plzeň.  Veřejnost  bude o tématu  dalšího setkání, které je plánované  na jaro 2016, včas informována.

 

 Ředitel  FN Plzeň Václav Šimánek se aktivně zapojil do debaty k tématu karcinom prostaty.

 Aktuální data Národního onkologického registru.