NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDAL PRIMÁŘ KLINIKY ZOBRAZOVACÍH METOD

Primář Kliniky zobrazovacích metod Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Plzeň prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. odpovídal 13. prosince na online dotazy čtenářů Plzeňského deníku.

 

DOTAZ:

Dobrý den, rodinný příslušník prodělal ošklivý úraz a teď podstupuje velké množství rentgenových vyšetření. Chtěla jsem se zeptat, co by pro něj bylo v tomto momentě nejlepší, jakým způsobem časté ozáření co nejvíce "anulovat". Slyšela jsem například, že je vhodné po ozáření chodit do lesa, že to tělo léčí. Je na tom něco pravdy? Co bychom měli dělat? Děkuji

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, dávky lékařského ozáření z rentgenového vyšetření snímkováním jsou v naprosté většině případů nízké, často výrazně nižší než přirozená dávka z prostředí, nejlepší regenerací pro organismus je dodržování zásad zdravého životního stylu, tedy pobyt v lese na zdravém vzduchu jistě do správné regenerace patří.

 

DOTAZ:

Známá má po těžkém úrazu vyztuženou kost kovem. Zároveň má ale začínající nádor v mozku, a díky kovové výztuži nemůže podstupovat vyšetření v tunelu. Jak se v takovém případě sleduje vývoj nádoru?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, velice důležitá otázka je, z jakého kovu je vyrobená dlaha, v současnosti jsou implantáty vyráběny z materiálů kompatibilních pro vyšetření magnetickou rezonancí, nejčastěji se jedná o titan. Proto v naprosté většině případů je možné provést vyšetření mozku magnetickou rezonancí bez omezení. Pro vyšetření výpočetní tomografií (CT) žádná omezení z kostního implantátu na končetině nejsou.

 

DOTAZ:

Pane profesore, kdy podle Vašeho názoru se najde účinná léčba rakoviny?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, je třeba říci, že pojem rakovina je velice obecný, podobně jako pojem infekce. Proto odpověď na otázku je podobná, jako by byla na otázku, kdy bude nalezena účinná léčba infekce. Jako jsou infekce, které je možné vyléčit účinnými antibiotiky, jiné vyčištěním rány, a jiné jsou tak rychle postupující, že i dnes jsou smrtící a navíc se objevují i nové typy infekcí, ke kterým zatím léčbu lékařská věda hledá. Stejně je tomu s rakovinou - některé typy rakoviny jsou i dnes zcela vyléčitelné chemoterapií, operací nebo jejich kombinací, u jiných nádorových onemocnění účinná léčba stále není k dispozici a také se objevují nové typy onemocnění, proti nimž je třeba léčebný postup teprve najít.

 

DOTAZ:

Dovolte mi osobní otázku - je nějaký příbuzenský vztah mezi Vámi a léčitelem farám Ferdou?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, je, jak jméno napovídá, ale trochu vzdálenější, pochází stejně jako já z širšího rodu z jižního Plzeňska.

 

DOTAZ:

Jaký doporučujete postup v případě, když mám podezření, že mám rakovinu?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, bez znalosti dalších údajů - muž či žena, věk, životní styl, Vám mohu doporučit, abyste navštívil/a svého praktického lékaře a sním konzultoval/a další postup. U nejčastějších nádorových onemocnění - u nádoru prsu je vyšetřením mamografie, u podezření na nádor tlustého střeva koloskopie, u nádoru plic výpočetní tomografie, ale u jiných nádorových onemocnění to může být vyšetření krve ale i jiná vyšetření.

 

DOTAZ:

Jak hodnotíte současné lékařské vybavení Vaší kliniky v poměru se zahraničím?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, s pýchou a současně s vděkem k postoji vedení fakultní nemocnice mohu říci, že vybavení naší kliniky je srovnatelné s nejlepšími pracovišti v Západní Evropě. Disponujeme třemi magnetickými rezonancemi, pěti výpočetními tomografy (CT), celým spektrem hybridních zařízení SPECT/CT, PET/CT a PET/MR a dvěma katetrizačními sály pro intervenční radiologii, kromě toho dostatkem RTG zařízení a ultrazvukových přístrojů. Jsem rád, že se nám zařízení daří neustále obnovovat, takže i fyzické a morální mládí našich přístrojů je srovnatelné s nejvyspělejšími nemocnicemi na Západě. V České republice jsme nejlépe vybavené pracoviště zobrazovacích metod a dovoluji si říci, že našeho vybavení dokážeme stejně kvalitně jako na Západě využívat ku prospěchu našich klientů.

 

DOTAZ:

Čím je způsobeno narůstající onemocnění onkologickými chorobami?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, odpověď není snadná - hlavně nezdravý životní styl, kvalita životního prostředí, a v neposlední řadě také prodlužující se doba života, kdy v minulosti se na úmrtnosti podílela ve větší míře onemocnění infekční nebo onemocnění srdce a cév.

 

DOTAZ:

Dá se říci, na kolik procent je úspěšnost v léčení rakoviny?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, v některých diagnózách se procento vyléčených blíží ke 100 % - například některé nádory varlete, v jiných je procento výrazně menší - agresivní typy nádorů slinivky břišní.

 

DOTAZ:

Jde ovlivnit minimalizaci výskytu nádorových onemocnění?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, jako na vícero otázek je podobná odpověď - největší vliv má změna životního stylu a změna životního prostředí. Jiná otázka je úspěšnost léčby, tam je třeba připomenout i včasné odhalení onemocnění.

 

DOTAZ:

Jaký je Vás názor na působení hospiců v poslední fázi života? Zde jsou většinou nemocní s rakovinou v posledním stádiu.

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, hospicová zařízení mají velmi významné postavení v takzvané paliativní péči, umožňují nemocným v konečném stádiu vývoje onemocnění (nejen nádorového) trávit zbytek svého času v podmínkách zabezpečení lékařské podpůrné péče. Velice si Vážím všech, kteří se na organizaci a provozu těchto zařízení podílejí.

 

DOTAZ:

Jaký je Vás pohled na léčení onkologických chorob tzv. lidovými léčiteli?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, činnost provozovaná lidovými léčiteli není postavena na vědeckém základě a není provozována s vědomím odpovědnosti za svoje činy a jejich následky, proto ji nepovažuji za léčbu.

 

DOTAZ:

Lze si sám diagnostikovat nádor či rakovinu ve svém těle? Jaké jsou obvyklé příznaky?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, jde o těžkou otázku - u nádorů prsu je to například při samovyšetřování nález zatvrdnutí, které nebylo dříve přítomné, nebo je to neobvykle rostoucí znaménko, jindy zase přítomnost krve ve vykašlaném hlenu, nebo krev v moči nebo ve stolici. Příznaky může být i únavnost, potíže s dechem, zvětšování objemu břicha, žloutenka a tak dále. Příznaky jsou různorodé, podle toho o jaký typ nádorového onemocnění jde.

 

DOTAZ:

Dobrý den, pane primáři, netuším, zda je to dotaz pro Vás, ale myslíte, že na vznik nádorového onemocnění mají vliv například i dlouhodobě neřešené psychické problémy nebo různé komplexy a osobnostní bloky? Díky za odpověď.

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, jistě může mít podpůrný nebo spouštěcí vliv, nikoliv však jediný vyvolávající.

 

DOTAZ:

Dobrý den, prosím dá se odhadnout, jakou prognózu má osmdesátiletá pacientka, se zjištěným diabetem, selháním srdce a nálezem metastáz na plicích s tím, že se neví, kde přesně se nachází primární karcinom? Jak dlouho trvá, než se objeví druhotná ložiska, metastázy? Děkuji za případnou odpověď.

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, odpověď na stanovení prognózy není jednoduchá, vývoj metastáz záleží na typu nádorů, některé nádory tvoří metastázy již velice časně, jindy se mohou objevit i po několika létech od zahájení léčby onemocnění, někdy i po dlouhém bezpříznakovém období od primární léčby.

 

DOTAZ:

Dobrý den, zajímalo by mne, v jaké nejranější fázi dokáže vaše diagnostika pomocí CT nebo magnetické rezonance odhalit nádorové bujení? Lze zobrazit už ty nejmenší buněčné změny?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, rozlišení fyzikální mají metody v řádech milimetrů, ale u útvarů kolem jednoho centimetru můžeme o tkáni říci více. Pomocí radiofarmak se někdy podaří odhalit i skutečně buněčné změny - ale jen v dalším kontextu laboratorních a klinických příznaků lze posoudit, zda jde o nádorové onemocnění.

 

DOTAZ:

Dobrý den, pane profesore, je nějaký případ, kdy se žádným screeningem nemoc neodhalí? (nemyslím tím nemoci psychického rázu).

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, screening umožňuje odhalit pouze odhalitelný nádor, který ještě nemá příznaky, ale už je vidět na zobrazení - například mamografii, ale předstupněm je stadium onemocnění, kdy nádorovou tkáň ještě nejsme schopni odhalit žádnou současnou metodou.

 

DOTAZ:

Jakým způsobem se řeší vyšetření pacienta s klaustrofobií?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, buď podáním léku na uklidnění, nebo v případě nutností i vyšetřením s asistencí anesteziologa i třeba v celkové anestezii. Ve většině případů však celková anestezie není zapotřebí.

 

DOTAZ:

Dobrý den, pane doktore! Je možno vyšetřit pacienta s nekontrolovatelnými tiky, cuky a jinými pohyby? Např. tourettův syndrom?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, někdy je zapotřebí vyšetření s asistencí anesteziologa v celkové anestézii.

 

DOTAZ:

Dobrý den, pane primáři, nedávno jsem četla, že u nás v Plzeňském kraji máme největší počet nádorových onemocnění z celé ČR. Někteří tento fakt přikládají radonovému podloží v kraji. Co si o této skutečnosti myslíte? Děkuji.

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, odpověď není jednoznačná, přirozené pozadí nemusí mít zásadní vliv, jsou i jiné oblasti, kde je pozadí vyšší a počet nádorových onemocnění nižší. Vliv mají i jiné složky životního prostředí a životní styl.

 

DOTAZ:

Jaké jsou u vás čekací doby na vyšetření (mimoplzeňští, ale bydliště v Plzeňském kraji) a s jakým časovým odstupem se pacient dozví výsledky?

ODPOVĚĎ:

Děkuji za otázku, akutní vyšetření provádíme ihned, čekací doby na ně nemáme, naše klinika poskytuje svoje služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Objednací doby na všechna neakutní vyšetření máme do 14 dnů, velice často objednáváme vyšetření v tom samém týdnu nebo následujícím, jen někdy, kdy jsou problematická dodání speciálních radiofarmak, jsme vázáni na jejich výrobu a jejich rozpad, která se pro celý středoevropský region vyrábějí třeba jen jeden den v měsíci. Výsledky jsou dostupné do 24 hodin u naprosté většiny vyšetření, výsledek předáváme indikujícímu lékaři, pokud nemocný o něj má zájem, může ho obdržet také v podobné době. Výsledky předáváme jen tím způsobem, aby byla dodržena a zaručena ochrana osobních údajů a povinnosti mlčenlivosti.

Zdroj: www.plzensky.denik.cz z 16.12.2018