Žáci opět darovali výtěžek z jarmarku

Zástupci školního parlamentu dětí od 4. do 9. třídy z 25. základní školy v Plzni přišli na dětské oddělení Chirurgické kliniky, aby darovali šek v hodnotě 3000 korun malým pacientům. Jedná se o výtěžek školního jarmarku. Na této tradiční školní akci děti prodaly spolužákům, rodičům i prarodičům skoro všechny své výrobky, které vyráběly mnoho dnů. Předání šeku do rukou zdravotníků Chirurgické kliniky se zúčastnila i zástupkyně ředitele 25. ZŠ Lenka Třešková.

Jsme velmi rádi, že žáci svým činem potěšili mnoho našich malých pacientů a že mohou být příkladem dalším dětem. Přejeme dětem krásné a veselé Vánoce a hodně dárečků pod stromečkem.

Děkujeme.