Spokojenost pacientů FN Plzeň stále roste

Fakultní nemocnice Plzeň disponuje již desetiletou časovou řadou měření spokojenosti pacientů v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ (KOP) na  lůžkových odděleních. Loňský historicky nejvyšší výsledek se nemocnici podařilo nejen udržet, ale ještě o kousek zvýšit.  Poslední šetření, které se uskutečnilo koncem roku 2015, tak opět potvrdilo dlouhodobý trend růstu kvality zdravotních služeb a skončilo dosud  nejvyšší spokojeností pacientů. Souhrnná spokojenost dosáhla hodnoty 84,0 procenta.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Díky tomuto pravidelnému sledování spokojenosti získáváme důležitou zpětnou vazbu. Velmi si vážíme skutečnosti, že jsou pacienti se službami a péčí naší nemocnice spokojeni a všichni naši zaměstnanci dělají maximum pro to, aby tento trend pokračoval i nadále.“.  FN Plzeň tímto šetřením jen potvrdila skutečnost, že dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v zemi, která jsou zařazena do nejvyššího ratingového pásma „A+“. Zdravotnická zařízení jsou zařazována metodikou do celkem šesti ratingových pásem od nejvyšší „A+“ po nejnižší „B-“ (A+, A, A-, B+, B, B-).        

„Souhrnná spokojenost ve FN Plzeň se od počátku měření po celých deset let pohybuje statisticky významně nad hranicí standardu dobré péče (80 %). Na vysoké úrovni se drží také hodnocení hlavních profesních skupin zdravotnického personálu. Spokojenost se sestrami dosahuje již druhým rokem 84,0 % a vysoká je i spokojenost pacientů s lékaři (82,8 %),“ komentuje výsledky RNDr. Tomáš Raiter, řešitel a autor projektu Kvalita Očima Pacientů. Fakultní nemocnice Plzeň tak ve všech třech hodnocených kategoriích (celková spokojenost za zařízení, spokojenost se sestrami a spokojenost s lékaři) splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu „SPOKOJENÝ PACIENT“.


Vyplněné dotazníky odevzdalo během čtyř týdnů celkem 2 413 pacientů, kteří strávili v nemocnici alespoň dva dny. V době, kdy šetření probíhalo, bylo v nemocnici hospitalizováno celkem 3 521 pacientů. Po očištění o tzv. nezařazené pacienty dosáhla návratnost dotazníků 76 procent. Dotazník vychází z mezinárodně používaných standardů a přináší výsledky, které umožňují porovnávat jednotlivá lůžková zdravotnická zařízení mezi sebou. V šetření spokojenosti se pacienti vyjadřují k osmi samostatným dimenzím. Nehodnotí přitom samotnou zdravotní péči, ale vše, co s jejím poskytováním souvisí. V závěru dotazníku mohou pacienti uvést také své postřehy, připomínky a poznámky. Pacienti hodnotí tyto hlavní indikátory kvality:

  1. Přijetí pacienta do nemocnice
  2. Respekt, ohled, úcta k pacientovi
  3. Koordinaci a integraci péče o pacienta
  4. Informace, komunikace a edukace pacienta
  5. Tělesné pohodlí pacienta
  6. Citová opora pacienta
  7. Zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta
  8. Propuštění a pokračování péče o pacienta

 Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzí „Zapojení rodiny“, kde výsledek dosáhl 94,4 procenta a s „Propuštěním a pokračováním péče“, s nímž je spokojeno 90,9 % pacientů. Ve všech osmi hlavních indikátorech kvality se spokojenost drží na vysokých hodnotách a pozitivní je, že se nejvíce zlepšovaly tři indikátory, které byly před rokem hodnoceny nejníže (tělesné pohodlí, citová opora pacientů a procedura přijetí do nemocnice.

Z dílčích ukazatelů kvality pacienti stojí za zmínku vysoké hodnocení „důvěry k ošetřujícím sestrám“(87,4%), nebo „rychlost pomoci ze strany zdravotnického personálu“(86,1%). Významně se také zlepšily tradiční slabiny českého zdravotnictví: „srozumitelnost odpovědí lékaře“
a hodnocení „kvality jídla“. Dlouhodobé dobré výsledky také statisticky významně zvedly hodnocení důvěry pacientů k lékařům, což je letitý problém českého zdravotnictví.  Z dílčích indikátorů kvality, které ještě stále vyžadují další zlepšování, jmenujme aspoň představování lékařů pacientům (znalost ošetřujícího lékaře) a hodnocení doby ranního buzení.

Nemocnice si udržuje vysokou vyrovnanost jednotlivých oddělení v hodnocení souhrnné spokojenosti.

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek přebírá Certifikát spokojený pacient od zpracovatele projektu Kvalita očima pacientů Tomáše Raitera.

Vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť se zúčastnili vyhlášení výsledků šetření spokojenosti pacientů.