Virus ZIKA

Zika virus (ZV) není mezi lidskými patogeny žádným nováčkem. Objeven byl již v roce 1947 v Ugandě a v minulé dekádě působil občasná onemocnění i menší epidemie především v oblasti Asie. Virus Zika přenášejí komáři rodu Aedes (především A. egypti). Vzhledem k tomu, že tito komáři nemají ve střední Evropě potřebné životní podmínky (až na výjimky tzv. letištních forem, kdy je komár letecky přepraven z inkriminované oblasti na některé z evropských letištních terminálů, kde by mohl přechodně přežívat), nelze očekávat větší výskyt tohoto onemocnění v evropských zemích. Trochu odlišná situace však může nastat v letních měsících na jihu Evropy (Itálie, Řecko). Možnost mezilidského přenosu byla poprvé referována 3. 2. 2016 – v USA potvrdili první případ přenosu sexuálním stykem. Tento způsob přenosu nákazy je velmi vzácný a dojít k němu může nejspíše v akutní fázi onemocnění, kdy lze očekávat vysokou virémii. Podobně se může virus přenést prostřednictvím transfúze, případně transplantovanými orgány. Dne 8. 2. 2016 byly publikovány údaje o výskytu ZV ve slinách a moči v průběhu akutního onemocnění. Doba, po kterou virus může v hostiteli perzistovat, zatím není přesně určena.

V zemích s vysokým výskytem onemocnění byly zdokumentovány četné případy vertikálního přenosu – intrauterinně při infekci gravidní ženy v prvním trimestru. Vzniklé vrozené vady u těchto dětí se týkají především mikrocefalie a poškození mozku, např. v Brazílii bylo hlášeno více než 3 500 případů mikrocefalií, mikroencefalií a chorioretinitidou, velmi pravděpodobně souvisejících s infekcí matky virem Zika a několik desítek takto postižených dětí již zemřelo. Z tohoto důvodu v některých zemích s vysokým výskytem tohoto onemocnění se zdravotnické autority přiklánějí k oddálení plánovaných těhotenství; v jiných zemích se snaží o legalizaci interrupcí v případě průkazu postižení plodů.

V riziku jsou tudíž především cestovatelé, kteří se pohybují v oblasti současného výskytu onemocnění tj. v zemích střední a Jižní Ameriky (Mexiko, Panama, Honduras, Salvador, Guatemala, Brazílie, Venezuela, Kolumbie, Bolívie, Ekvádor, Paraguay, Guyana, Francouzská Guyana, Surinam) a některé ostrovy Velkých (Portoriko, Haiti) i Malých Antil (např. Martinik, Guadeloupe, Barbados, Svatý Martin). Vzhledem k příhodným životním podmínkám komára Aedes v tropických oblastech Afriky, lze v nejbližší době očekávat také rozšíření v této oblasti.

Pokud dojde k přisátí infikovaného komára, je možno za 3 až 12 dnů očekávat první příznaky. Ty se však objevují pouze u malé části infikovaných osob (cca u 20 %) bývají velmi mírné, mohou trvat od dvou dnů do jednoho týdne. Akutní onemocnění vyvolané virem Zika je těžko odlišitelné od akutních respiračních virových onemocnění - bývá zvýšená teplota (do 38,5 ° C), provázená bolestí hlavy, svalů, drobných kloubů rukou a nohou, celkovou slabostí, nehnisavým zánětem spojivek a makulopapulózním exantémem na obličeji a trupu.

Diagnostika je dostupná i v ČR. K dispozici je vyšetření ZV RNA PCR ve SZÚ v Praze. Léčba onemocnění je zatím pouze symptomatická. Pokud se splní předpovědi některých vědeckých týmů, vakcínu proti ZV můžeme očekávat nejdříve koncem roku 2016.

Závěrem lze říci, že zvýšené riziko nákazy, případně onemocnění přichází v úvahu u cestovatelů do výše uvedených zemí, především u těch, kteří nebudou dodržovat obecně platná opatření tzv. expoziční profylaxe tedy – ochranu před přisátím komára (používat moskytiéry, nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, během dne používat repelenty s dostatečnou účinností pro dané oblasti), ženy plánující graviditu (vč. gravidních v časných fázích těhotenství) a osoby s porušenou imunitou by měly raději zvážit odklad návštěvy výše uvedených zemí. Je však nutno zmínit i další tropická onemocnění, vyskytující se ve stejných oblastech a manifestující se podobnými, ne-li shodnými příznaky. Mezi tyto choroby mj. patří malárie, horečka dengue, chikungunya a další. Navrátivší se ze subtropů či tropů s některými s výše uvedených příznaků by měli co nejdříve navštívit nejbližší centrum cestovní medicíny a podstoupit příslušná vyšetření.

Více informací na odkazu Podpora zdraví:

http://www.fnplzen.cz/podpora_zdravi

 

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, Infekční klinika FN Plzeň