Začíná výstavba parkovacího domu

Mnohaleté problémy s parkováním v lochotínském areálu FN Plzeň se brzy vyřeší. V pondělí 15.února 2016 dojde k předání staveniště – firma Geosan začne s výstavbou tolik očekávaného parkovacího domu. Nový parkovací dům nabídne 400 stání pro vozidla zaměstnanců fakultní nemocnice, kteří uvolní místa před hlavním vchodem F nebo přímo v areálu nemocnice. Tímto krokem chce vedení nemocnice zajistit parkovací plochy pro pacienty a zkrátit jim cestu k odborníkům.Podrobnosti dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. „Budova bude stát ve svahu pod stravovacím zařízením, kousek nad spodním vjezdem do nemocnice (vjezd z Roudné). Tato poloha umožní zapuštění čtyřpatrové budovy do svahovitého terénu a zajistí možnost přímého vjezdu z ulice. Předpokládaná cena je 140 mil korun a doufám, že parkovací dům zprovozníme do konce tohoto roku.“ Dalším zkvalitněním dopravy v nemocnici je plánovaná úprava silničních vjezdů v obou areálech, kdy dojde k rozšíření počtu pruhů pro vjezd a výjezd vozidel a parkovací lístky bude obsluhovat automat.

Vedení FN Plzeň předem děkuje návštěvníkům nemocnice za pochopení s možným sníženým komfortem při parkování v lochotínském areálu.