Nové chirurgické oddělení

Počty hospitalizovaných a ambulantně ošetřených pacientů na chirurgickém oddělení rapidně narůstá. Vedení FN Plzeň  si je této skutečnosti vědomo a investovalo do rekonstrukce tohoto  oddělení v borské části  5,6  milionu korun. Detaily popisuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Celková oprava chirurgického oddělení C trvala 6 měsíců. Předělávaly se veškeré pokoje, sesterny, rozvody a velkou odměnou pro naše pacienty je klimatizace na pokojích. V době svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení jsme nemocnicí, která ošetřuje nemocné z celého kraje, i z regionů sousedních. Zároveň, s narůstajícím věkem naší populace, je patrné, že lidé více vyhledávají lékařskou péči, prostě jsou více nemocní.“

Na chirurgickém oddělení, které bývalo součástí bývalé vojenské nemocnice, pracuje 21 lékařů a 67 sester na 3 stanicích, které mají celkem 90 lůžek a 5 lůžek JIP. Chirurgové operují na 4 operačních sálech, v loňském roce  provedli 49 376 ambulantních ošetření a  hospitalizováno zde bylo 4 519 pacientů.