Děti udělaly velkou radost

I když už jaro pomalu klepe na dveře, přesto se v tomto týdnu v herně Dětské kliniky vzpomínalo na Vánoce loňského roku. Školní parlament ve spolupráci se SRPŠ při 10. ZŠ pořádal tradiční vánoční jarmark, na kterém žáci prodávali své výrobky a žáci 9.B jej oživili. Uspořádali dobročinnou kavárnu. Doma napekli mnoho vánočních dobrot a při jarmarku si všichni účastníci mohli zakoupit vynikající občerstvení. Počátkem ledna se žáci domlouvali, jakým nejlepším způsobem využijí peníze z dobročinné kavárny a nápad byl na světě: „Koupíme něco potřebného pro nemocného chlapečka či holčičku.“ Spolek rodičů a přátel školy při 10. ZŠ Plzeň zakoupil speciální rehabilitační (polohovací)  pomůcku  pro 1,5letého chlapečka Michálka, který již od narození neměl šťastný start do života. Malý Michálek vyžaduje trvalou a složitou celodenní péči, kterou mu jeho trpělivá maminka poskytuje, bohužel jeho zdravotní stav vyžaduje i častou péči ve zdravotnickém zařízení.

 Třídní učitelka 9.B paní Pavla Sýkorová dodává: „Jsem moc ráda, že se žáci rozhodlli k tomuto kroku - společně dokázali vymyslet a pak i s elánem zrealizovat celý nápad. Moc jim za to děkuji. Michálkovi všichni přejeme do života hodně štěstí a zdraví.“

 Fakultní nemocnice Plzeň velmi děkuje 10. ZŠ Plzeň, hlavně 6 dívkám a 14 chlapcům 9.B, za jejich dobročinnost, díky které pomohli rodině malého pacienta v každodenní náročné péči.

Fotografie  z dětské kliniky  - popis zleva: vrchní sestra Romana Sedláčková, žák Maxim Strnad, primářka Zdeňka Černá, žák Petr Kanaloš, náměstkyně Andrea Mašínová, žákyně Adéla Čechová, třídní učitelka Pavla Sýkorová, maminka s Michálkem, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek

Maminka s malým Michálkem