Rozhovory s lékaři a vědci

 Autorka knihy Rozhovory s lékaři a vědci  Běla Nedorostová představuje  třináct odborníků, vědců a lékařů, převážně ze západních  Čech, mnozí jsou z nich známí i daleko za hranicemi naší země. Jedná se o nově upravený  výběr rozhovorů, které vycházely v letech 2007-2014 v celostátním časopisu Zdravotnické noviny. Protože časopis byl známý a dostupný pouze odborníkům, rozhodla se autorka představit rozhovory známých osobností i laické veřejnosti a nechat čtenářům nahlédnout do jejich profesního i soukromého života.

Rozhovory v knize poskytli: Prof. MUDr. et MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Jana Tytlová, Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, MUDr. Vladimír Koza, MUDr. Libor Pokorný, Mgr. Alice Kozáková, Prof.MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., Doc. RNDr. Josef Reischig, MUDr. Josef Nebesař, Doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., Jaroslava Kreuzbergová, DiS a  Doc. MUDr. Milan Hadravský, CSc.  Jedná se  o lékaře a vědce z mnoha oborů – chirurgie, radiologie, hematoonkologie, očního lékařství, kardiologie, pediatrie, fyziologie, biofyziky nebo histologie a embryologie.

Kniha nabízí pozvání do světa vědy a  medicíny, profesí, které jsou pro většinu lidí trochu zahaleny tajemstvím.

 Lze ji  zakoupit v internetových knihkupectvích, v lékárně FN Plzeň-Lochotín  nebo objednat na emailové adrese bela.n@seznam.cz