Den otevřených dveří pro budoucnost

V úterý 22. března bylo v lochotínském areálu živo – uskutečnil se Den otevřených dveří, určený všem studentům regionálních zdravotnických škol.  Na pozvání ředitele FN Plzeň  MUDr. Václava Šimánka Ph.D. přijeli studenti z celého kraje, více jak 150 mladých tváří pozorně naslouchalo prezentaci o nemocnici, včetně informačních spotů. Setkání se zúčastnily vrchní sestry mnoha pracovišť, které zaujaly zadní místa naplněné auly a  ředitel Václav Šimánek ukončil své vystoupení slovy, která byla určená studentům: „Ti co stojí za Vámi, byli kdysi jako Vy a Vy, pokud budete chtít, můžete být časem jako oni.“ (pozn. na vedoucích pozicích vrchní sestra je i několik mužů).   Vedení FN Plzeň si velmi váží všech zájemců o zaměstnání  a s nabídkou velkého množství zaměstnaneckých benefitů  otvírá  dveře zdravotníkům  mnoha profesí. Jednou ze zajímavých nabídek je spolupráce s vedením  města Plzně, které nabízí i nově přicházejícím zdravotníkům pronájem městských bytů.

 

Čísla o FN (2015)

·         FN Plzeň je největším zaměstnavatelem v regionu s jedním z nevyšších průměrných platů

·         Průměrný plat                                             37 748 korun

·         Počet zaměstnanců                                      4 423

·         Počet lékařů                                                     873

·         Počet sester                                                  1 604

·         Počet lůžek                                                   1 713

·         Počet hospitalizací                                     71 570

·         Počet ambulantních ošetřeních          1 024 000

 

 Na fotografii : náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA s ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem Ph.D. vítají účastníky