Studenti Lékařské fakulty UK pořádají vědeckou konferenci

 Studentská vědecká konference je tradičním každoročním  vyvrcholením studentské vědecké a odborné činnosti, v letošním roce  se uskuteční  ve středu 13.dubna 2016. Cílem této akce je, pod vedením zkušených odborníků z klinických a teoretických pracovišť, umožnit studentům magisterského i doktorského studia rozvíjet tvůrčí činnost (vědeckou, výzkumnou a vývojovou) a připravovat je pro výzkumnou práci a náročné odborné činnosti.

V rámci této konference  studenti představují výsledky výzkumných projektů, učí se je vhodně prezentovat a obhajují je před odbornou porotou. Nejúspěšnější práce jsou oceněny finančně a postupují do národního či  mezinárodního kola.

 Letošní konference má pořadové číslo 56. V loňském roce se vědecké konference  zúčastnil rekordní počet studentů - celkem 88. Přednášky probíhaly v pregraduální a postgraduální sekci a poprvé v historii konference byly prezentovány výsledky prací studentek Fakulty zdravotních studií ZČU Plzeň.