Světový den zdraví

Ve čtvrtek  7.dubna 2016 se v obchodním centru Plzeň Plaza uskuteční druhý ročník projektu pod názvem Světový den zdraví, pořádaný organizací IFMSA CZ Plzeň (IFMSA je mezinárodní organizace sdružující studenty lékařských fakult na celém světě).

V rámci této jednodenní akce bude v obchodním centru viditelné místo, kde  budou moci zájemci z řad veřejnosti získat informace například o zdravé výživě, prevenci rakoviny, cukrovce, pohlavně přenosných chorobách či si vyzkoušet správnou techniku čištění zubů nebo být na chvíli v kůži nevidomého člověka. Ve venkovním areálu (za OC Plaza) si návštěvníci mohou nechat od studentů změřit krevní tlak, glykémii, procento tuku v těle, váhu, obvod pasu či spočítat BMI. Veškeré výsledky těchto měření zaznamenají studenti do karty, kterou si návštěvníci mohou odnést jako památku na konanou akci. Další zajímavostí bude  stanoviště s první pomocí, kde kromě ukázky a nácviku správného způsobu resuscitace budou probíhat i komentované ošetření různých typů zranění.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek Ph.D. dodává: „Jsem velmi rád, že studenti medicíny nemyslí jen na svá studia, ale věnují čas i pro dobrou věc, která v mnoha ohledech může našim spoluobčanům napovědět, jak pečovat o své zdraví .Tato akce přinese mnoho dobrého nejen veřejnosti, ale i samotným studentům, kteří jsou naší budoucností.“ Organizátoři nezapomněli ani na  nejmenší návštěvníky. Pro děti bude  připravený koutek s dlouhodobým projektem Nemocnice pro medvídky, kde se snaží formou her a zábavy zbavit děti strachu z bílých plášťů.

 

Všichni jste srdečně zváni.