Centrum vývojové péče má nové vybavení a špičkovou zdravotní techniku

Fakultní nemocnice v Plzni ukončuje v dubnu projekt „Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň“, který byl spolufinancován Norskými fondy z programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Realizace projektu výrazně zlepšila přístup ke zdravotní péči a její kvalitu na Neonatologickém odd., včetně reprodukční a preventivní dětské zdravotní péče.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení efektivity komplexní péče o pacienty v Centru vývojové péče (CVP) a minimalizace následků perinatálních (před a poporodních) postižení rizikových dětí přímo v CVP. Program prevence, o nějž se projekt opíral, má rovněž dlouhodobý cíl pomoci s integrací rizikových dětí nejen do rodiny, ale také do vzdělávacího systému a celé společnosti.

V rámci projektu byla pořízena zdravotnická technika, zařízení a vybavení prostor CVP a nově vytvořena informativní brožura pro rodiče. Detailní vyšetření nyní umožňuje díky Norským fondům přímo v CVP nový sonografický přístroj a také kamera pro vyšetřování oční sítnice. Do 17. března 2016 bylo sonografickým přístrojem  vyšetřeno 346 malých pacientů  a retinální kamerou  byl sledován patologický nález u 21 dětí. Kromě přístrojů byl pořízen nový nábytek a další vybavení do čekáren a ambulancí. Obsah brožury vznikl na základě mnohaletých zkušeností s prací s nedonošenými dětmi a jejich rodiči jako reflexe jejich potřeb. 

Projekt byl realizován od ledna 2015 do dubna 2016, ale vzhledem k jeho charakteru přesahuje tento časový limit nejen z hlediska plnění dlouhodobých cílů, ale rovněž díky pořízení vybavení, jež v CVP zůstává k dalšímu využití i po ukončení projektu. Celkové výdaje na projekt byly odhadovány na 8,6 mil. Kč. Skutečné náklady činily cca 7 mil. Kč, přičemž více než 5,6 mil. Kč tvořila dotace z Norských fondů. Zbylých cca 1,4 mil. Kč uhradila ze svých prostředků FN Plzeň

„Přípravy projektu se zúčastnili všichni pracovníci CVP tak, aby projekt odrážel reálné potřeby pacientů, rodičů a pracoviště. Nyní již mohu potvrdit, že realizace proběhla podle harmonogramu a záměr byl naplněn. Podařilo se vytvořit centrum, v němž je komplex zdravotnických služeb umístěn v mimořádně dobře esteticky pozitivně vyladěném prostředí čekárny a pracoven. Domnívám se, že takto pojaté pracoviště je unikátní v celé ČR,“ uvedl Doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D., primář Neonatologického odd. FN Plzeň. 

CVP je ambulantní část Neonatologického oddělení FN v Plzni, které poskytuje komplexní služby pro rizikové novorozence Plzeňského a Karlovarského kraje až do 6 let jejich věku. Činnost centra byla zahájena v roce 2000 a ročně jím projde zhruba 1000 pacientů.

Vyšetření miminka retinální kamerou ´.

Trojčata Jakub, Matyáš a Vojtěch, kteří za pár dnů oslaví 4. měsíc, na pravidelné prohlídce v Centru vývojové péče.