Děti tvoří pro děti se Stonožkou

Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň zahájily spolupráci na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě, a především výzkumu Crohnovy choroby u dětí. Financování výzkumu podpoří hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které iniciovalo výtvarnou soutěž dětí z mateřských, základních a středních škol z celé České republiky pod názvem „Věda, která léčí“. Děti, které nechtějí malovat obrázek, mohou zaslat esej na téma „ Jak bude vypadat věda ve 22. století?“

Crohnova choroba je nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu, provází pacienty téměř celý život a má kolísavý průběh, ve kterém se  střídají  období klidu a aktivity. Počet nemocných se bohužel každoročně zvyšuje. „Spojení lékařského výzkumu a inovativních informačních technologií má za cíl přinést cenné poznatky k dosavadním možnostem léčby a vést ke zlepšení péče,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. „Aplikaci vyvíjí špičkový výzkumný tým evropského centra excelence NTIS. Těší mě, že díky našim světově uznávaným odborníkům může Západočeská univerzita v Plzni napomoci k léčbě této závažné choroby,“ dodal rektor Miroslav Holeček.

Interaktivní software, na jehož vývoji pracují výzkumníci z centra NTIS, bude sbírat, registrovat  a zpracovávat data dětí se střevním záněty a následně bude schopen poskytnout statistické a  prognostické výstupy. Napomůže tak diagnosticko-léčebnému procesu
a zároveň bude kompatibilní s výzkumným záměrem plánované studie Dětské kliniky FN Plzeň, zabývající se novými léčebnými  postupy u Crohnovy choroby u dětí.

Projekt finančně podpoří hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které pozvalo školy z celé České republiky do výtvarné soutěže „Věda, která léčí“ a publikační  soutěže na téma „Jak bude vypadat věda ve 22.století?“ Až do 30. června mohou děti posílat obrázky do FN Plzeň. Nejlepší díla, která ztvárňují pohled na vědu, budou na podzim vystavena v prostorách fakulty aplikovaných věd a plzeňské fakultní nemocnice.  Hlavní heslo hnutí Stonožka „Nikdy nejsi sám“ pomůže přiblížit dětské pacienty k jejich zdravým vrstevníkům a naopak. Zakladatelka hnutí Běla Jensen k projektu říká: „Stonožka umožňuje, aby děti pomáhaly svým nemocným kamarádům, a dávaly jim tak naději do budoucna. Samy se přitom učí, že zdravý život není samozřejmost.“

Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka je humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku, paní Bělou Jensen. V hnutí se angažují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách, na Slovensku a v Norsku: malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů či pořádají prodejní výstavy, sbírky, koncerty a jiná vystoupení na pomoc nemocným a postiženým dětem v ČR i v jiných zemích světa. Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. Mezi nejznámější  patří kardinál Dominik Duka OP, bývalý generální tajemník NATO George Robertson a dlouhodobým partnerem je Generální štáb Armády ČR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro děti MŠ, ZŠ a SŠ v celé České republice

Odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň spolupracují na výzkumu závažné choroby a Stonožka vyzývá: Děti, pojďte podpořit vědu a výzkum a namalujte obrázek na téma „Věda, která léčí“. Pokud nechcete malovat, pošlete esej na téma „ Jak bude vypadat věda 22. století.“ Chcete se zapojit do prestižní celorepublikové soutěže a podpořit svou účastí vědu a výzkum, které pomohou v léčbě malých, vážně nemocných dětí? Bude nám velkou ctí, pokud se tohoto projektu zúčastníte a dovolujeme si Vám poskytnout základní organizační údaje.

  • Děti na základě výzvy svých učitelů malují obrázky či píšou eseje na výše popsaná témata.
  • Každý obrázek či literární dílo jeho autor podepíše, včetně informace o věku a adrese školy.
  • Škola z dodávaných děl vybírá ta nejlepší, která odešle na adresu: Mgr. Gabriela Levorová, mluvčí FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, 301 00 Plzeň
  • Ukončení soutěže je stanoveno na konec školního roku, díla posílejte do 30. června 2016.
  • 1. září 2016 odborná porota, složená ze zástupců ZČU, FN Plzeň a Hnutí Stonožka, vybere vítězná díla ve čtyřech věkových kategoriích: 1. kategorie do 7 let, 2. kategorie 8 – 11 let,  3. kategorie 12 – 15 let, 4. kategorie 16 – 24 let
  • Nejlepší práce budou oceněny zajímavými cenami
  • Vítěz celé soutěže, kromě hodnotné ceny, stráví polovinu dne na vědecké půdě ZČU, kde bude společně s vědeckým týmem sledovat výzkumnou práci.
  • Vítězné školy v jednotlivých kategoriích budou mít možnost prohlídky zajímavých míst Fakultní nemocnice Plzeň.
  • Vítězům budou uděleny:  Cena Běly Gran Jensen, Cena kardinála Dominika Duky, Cena ředitele FN Plzeň Václava Šimánka, Cena rektora ZČU Miroslav Holečka, Cena děkana FAV ZČU Miroslava Lávičky, Cena přednosty Dětské kliniky FN Plzeň Josefa Sýkory a Cena advokátů AK Svejkovský, Kabelková a spol.
  • Předání ocenění proběhne 2. prosince 2016 v Arcibiskupském paláci v Praze z rukou kardinála Dominika Duky po každoroční Stonožkové mši.

 

 

Velmi se těšíme na díla, ve kterých dětská mysl ztvární představu o vědě, a doufáme, že i touto soutěží našim potomkům přiblížíme vědu a výzkum jako nepostradatelnou součást našich životů.

 

Vaše 

Běla Gran Jensen, hnutí Stonožka                                                                                    

www.stonozka.org