Již nezapomenete díky připomínkové SMS

Fakultní nemocnice Plzeň zavádí pro své pacienty novou službu, odesílání připomínkové SMS. Prvním pracovištěm, které zavedlo tuto novinku, je spánková laboratoř Kliniky pneumonie a ftizeologie, která  začala prostřednictvím SMS posílat  pacientům upozornění na objednané vyšetření. Podrobnosti popisuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Dva dny  před plánovaným vyšetřením pacient obdrží na svůj mobilní telefon  SMS zprávu, ve které je uvedeno datum (připomenutí) plánovaného vyšetření s doprovodným textem. Zpráva je odesílána automaticky na základě nastavení v klinickém informačním systému. Při návštěvě spánkové laboratoře je pro příští návštěvu pacient  zaevidován do elektronické „ objednávací knihy“  a 2 dny před daným vyšetřením  je automaticky odeslána zpráva připomínající vyšetření. Tato služba je poskytována  pacientům zdarma a dá se říci, že je dalším krokem v preventivní péči. Jsme jednou z mála nemocnic v zemi, která zavedla rozesílání  připomínkových SMS zpráv pacientům .“

 

FN Plzeň plánuje širší využití této služby  pro pracoviště, kde jsou dlouhé objednací  lhůty (pacient může zapomenout), do budoucna je možné tento způsob využít i v rámci screeningových programů, např. při mamografii či vyšetření tlustého střeva.