Sloučení Kliniky zobrazovacích metod a Radiodiagnostického oddělení zajistí zefektivnění radiodiagnostického provozu

V současnosti Klinika zobrazovacích metod  v lochotínském areálu FN Plzeň zajišťuje kompletní rozsah vyšetřovacích metod diagnostického zobrazení v oborech radiodiagnostiky a nukleární medicíny a zároveň zajišťuje provádění kompletního spektra metod intervenční radiologie. Pracoviště je vybaveno špičkovou zobrazovací technikou na nejvyšší kvalitativní úrovni. Organizačně je klinika rozdělena na  několik úseků, jejichž strukturu odráží spektrum používaných vyšetřovacích postupů. V borském areálu fakultní nemocnice  dosud tyto služby zajišťovalo Radiodiagnostické oddělení, které je nepostradatelnou součástí celku fakultní nemocnice.

Z důvodu zvýšení efektivity provozu z medicínského hlediska, a zároveň i pro optimalizaci nákladů na poskytovanou péči, rozhodlo vedení FN Plzeň od 1.května 2016 o sloučení těchto pracovišť, rsp. Radiodiagnostické oddělení bude organizačně začleněno do jednotného celku Kliniky zobrazovacích metod. Tímto krokem  dojde  odstranění zdvojování kapacit  poskytované péče a k racionalizaci  provozu,  zejména při vyšetření  magnetické rezonance, výpočetní tomografie a intervenční radiologie.

Klinika zobrazovacích metod se  v 90. letech rozvinula do podoby moderní radiologické instituce, která se blíží svou činností praktickou, vědeckou i pedagogickou vyspělým radiologickým klinikám západní Evropy . Tato klinika je jedinou výukovou základnou v kraji pro studium radiologie v pregraduálním i postgraduálním programu, probíhá zde výuka mediků  4. ročníku LF UK. Spojením s Radiodiagnostickým oddělením  dojde ke zkvalitnění péče  a ke zvýšenému komfortu našich pacientů.