26.května - přednáška pro veřejnost - Otázky kolem rakoviny

Ve čtvrtek 26.května od 15:30 hod. v aule ORAK, FN Plzeň-Lochotín, pokračuje již čtvrtým setkáním přednáškový cyklus Otázky kolem rakoviny, nyní na téma – Gynekologické malignity. Problematiku gynekologických nádorových onemocnění představí přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. a náměstek ředitele pro vědu a výzkum prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.