Poděkování

V rámci Mezinárodního dne sester děkujeme všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich práci pro Fakultní nemocnici Plzeň - poděkování ředitele FN Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D.