FN Plzeň obhájila certifikát kvailty

Ve dnech 19. a 20.5.2016 provedli auditoři společností Tayllor&cox, s.r.o. a České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. externí audit kvality poskytovaných zdravotních služeb.

Externí auditoři navštívili provoz zdravotnických oddělení a klinik, kde se zaměřovali zejména na naplňování rezortně bezpečnostních cílů a  standardů péče o pacienty. Na pracovišti správy, administrativy a technicko-provozním se zajímali o oblast zajištění služeb, údržby, řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců. Navštívili Oddělení krizového managementu, kde se zajímali o systém  krizové připravenosti, evakuační řád nebo Centrum řízení kvality, kde prověřovali systém řízení dokumentů a provádění interních auditů kvality. V útvaru náměstka pro léčebně preventivní péči se zajímali o komunikaci s veřejností, proces vyřizování stížností a metodiku sledování spokojenosti pacientů. V útvaru náměstkyně pro ošetřovatelskou péči byla diskutována edukace pacientů a plánované projekty, např. lůžka paliativní péče.

Při předávání certifikátu zazněla věta: „Kvalita a bezpečná péče o pacienty je ve FN Plzeň dlouhodobě prioritní oblastí a laťka je zde nastavena vysoko. FN Plzeň je moderní nemocnice 21. století a právem může být považována za „dobrou značku“.  

 

Velké poděkování patří  všem zaměstnancům, kteří se auditu zúčastnili, či  se  jakkoli podíleli k přispění  jeho kladného výsledku.