Dobrovolnictví ve FN Plzeň

Dobrovolnictví a charitativní činnost provází lidstvo už tisíce let, dá se říci, že dobrovolnictví provází člověka od nepaměti. Dobrovolníkem se nemusí člověk stát pouze v případě, že je zapojen do nějakého organizované skupiny. Roli dobrovolníka si každý z nás, ve svém životě, určitě prožil. Jedná se o jakoukoli pomoc, kterou nabídneme potřebnému nezištně a v pravou chvíli. Dobrovolník je jedinec, který bez nároku na odměnu poskytuje cokoli ze svého lidského potenciálu ve prospěch druhých. Dobrovolníci často popisují svoji motivaci tak, že by rádi byli užiteční a chtějí, aby jejich pomoc byla smysluplná. Mají radost, že mohou rozdávat či být součástí řešení problémů a tím pomáhat ostatním. Dobrovolnictví jim přináší vnitřní uspokojení, získávají nové zkušenosti a dovednosti. 

Ve Fakultní nemocnici již od roku 2005 pracují na standardních lůžkových odděleních pro děti a dospělé pacienty a na lůžcích následné a pobytové sociální péče dobrovolníci, kteří jsou v rámci nemocnice organizováni pod záštitou spolupracujících organizací TOTEM, z.s. a o.s. DoRa. Dále pak s námi spolupracují studentské spolky a společnosti, které nemají ze zákona statut dobrovolnických: IFMSA, z. s., Loutky v nemocnici, z. s.,  Zdravotní klaun, o. s., Chance 4 Children – Dobrý klaun.

Ve smluvní spolupráci s partnery pak zajišťujeme evidenci dobrovolníků, jejich vstupní školení, edukaci, záštitu a supervizi. Pokud má kdokoliv zájem pracovat v naší nemocnici na dobrovolnické bázi, přinášet radost dospělým i dětem, může kontaktovat níže uvedená sdružení a dostane veškeré potřebné informace vztahující se k této činnosti. Hledáme dobrovolníky starší 18-ti let věku, morálně a trestně bezúhonné, s citlivou duší a láskou k lidem. Chcete pomoci FN Plzeň svým dobrovolnictvím? Kontaktuje jednu z níže uvedených organizaci  a brzy se potkáme ve FN Plzeň.

 

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. +420 377 260 425; +420 736 489 755, Kaznějovská 1517/51; 323 00 Plzeň-Bolevec

www.totem-rdc.cz totem@totem-rdc.cz 

DoRA - Dobrovolnická Regionální agentura,  +420 734 110 066  Brněnská 14; 323 00 Plzeň

www.doraplzen.cz 
info@doraplzen.cz 

Dobrovolnický program ve FN
Etický kodex

Česky