Dobrovolnictví ve FN PlzeňDobrovolnictví ve FN Plzeň


Dobrovolnictví a charitativní činnost provází lidstvo už tisíce let, dá se říci, že dobrovolnictví provází člověka od nepaměti. 

Dobrovolníkem se nemusí člověk stát pouze v případě, že je zapojen do nějakého organizované skupiny. Roli dobrovolníka si každý z nás, ve svém životě, určitě prožil. Jedná se o jakoukoli pomoc, kterou nabídneme potřebnému nezištně a v pravou chvíli. Dobrovolník je jedinec, který bez nároku na odměnu poskytuje cokoli ze svého lidského potenciálu ve prospěch druhých. 

Dobrovolníci často popisují svoji motivaci tak, že by rádi byli užiteční a chtějí, aby jejich pomoc byla smysluplná. Mají radost, že mohou rozdávat či být součástí řešení problémů a tím pomáhat ostatním. Dobrovolnictví jim přináší vnitřní uspokojení, získávají nové zkušenosti a dovednosti. 

Ve Fakultní nemocnici již řadu let pracují dobrovolníci, kteří jsou organizováni pod záštitou spolupracujících organizací TOTEM, z.s. a o.s. DoRa. Uvedená občanská sdružení zajišťují evidenci dobrovolníků, jejich vstupní školení, edukaci, záštitu a supervizi. S FN Plzeň spolupracují na základě vzájemného smluvního vztahu. 

Pokud má kdokoliv zájem pracovat v naší nemocnici na dobrovolnické bázi, může kontaktovat níže uvedená sdružení a dostane veškeré potřebné informace vztahující se k této činnosti: 

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

www.totem-rdc.cz 
totem@totem-rdc.cz 
+420 377 260 425; +420 736 489 755
Kaznějovská 1517/51; 323 00 Plzeň-Bolevec


DoRA - Dobrovolnická Regionální agentura

www.doraplzen.cz 
info@doraplzen.cz 
Brněnská 14; 323 00 Plzeň 

Česky