Autorka přijela za svým dílem do fakultní nemocnice

Energie a  radost ze života, to působilo na každého, kdo se potkal 7.června 2016  s paní Leou Vivot ve Fakultní nemocnici v Plzni.  Kanadská sochařka českého původu, která je autorkou známého sousoší před budovou Gynekologicko-porodnické kliniky „Dar života“ společně se svým synem  přijela  navštívit místo, které  se stalo domovem pro její dílo. Socha Dar života prostranství před fakultní porodnicí zdobí již několik týdnů a vzkazy spokojených rodičů, které jsou zapsané na společné lavičce, připomínají okamžiky narození jejich dětí.

Ředitel FN Plzeň  MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. paní Lee Vivot osobně děkoval a dodává: „ Jménem celé fakultní nemocnice, dětí a maminek, které sousoší  ochraňuje, děkujeme paní Vivot za to, že umožnila tak překrásnému dílu  zdobit vstupní bránu, kterou přichází na svět většina dětí  našeho regionu. Nesmírně si této dobročinnosti vážíme.“

Leu Vivot  doprovázel  její prvorozený syn Uriah, který se při svém narození  v roce 1975 stal inspirací pro realizaci tohoto díla. Paní Lea Vivot vzpomíná: „Socha se zrodila v nemocnici, kde jsem přivedla na svět svého syna. Při porodních komplikacích jsem slíbila, že pokud se dostanu domů se zdravým dítětem, zvětším sousoší na kterém jsme pracovala a daruji ho St. Joseph health centru v Torontu, kde se Uri, můj „Gift of Life“ 6.června 1975 narodil.“

 Paní Lea byla velmi překvapená komfortem a příjemným prostředím,  ve kterém přicházejí ve fakultní nemocnici děti  na svět. „Vyváženost barev, pohoda, maximální pohodlí a možnost soukromí při porodu i během následné hospitalizace, to je komfortní nabídka služeb, která není  samozřejmostí  na mnoha soukromých klinikách ve  vyspělých zemích světa.“ V současnosti  je na světě  6 zdravotnických zařízení, která mají k dispozici díla této umělkyně   a porodnice FN  Plzeň je první  nemocnicí, kde socha Ley Vivot zdobí vstupní bránu porodnice.

 Moderní porodní  pokoj a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Zdeněk Novotný paní Leu Vivot zcela uchvátili.

Na fotografii zleva: předseda Nadačního fondu Plzeň sobě Roman Jurečko, sochařka Lea Vivot, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Zdeněk Novotný, starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec