Spolupracující sdružení a nadační fondy

Kapka naděje

www.kapkanadeje.cz 

Nadační fond Kapka naděje pomáhá nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádo-rovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. 
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň zdezde a zde 


Vlaďka dětem

www.vladkadetem.cz 

"Pomáháme, protože chceme, pomáháme, protože můžeme"
Hlavním posláním občanského sdružení Vlaďka DĚTEM je pomoc nemocným dětem, které bojují s nádorovým onemocněním, převážně leukémií.
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň zdezde a zde 


Zdravotní klaun

www.zdravotniklaun.cz 

Zdravotní klaun - je organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným pacientům prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů. Na dětskou kliniku dochází od roku 2003 každý čtvrtek. V roce 2013 uskutečnili jen u nás 50 návštěv. Klauni navštěvují jednotlivé pacienty a dochází i na další oddělení, kde jsou dětská lůžka (oční, neurologie, chirurgie, ortopedie, psychiatrie).
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň zde a zde 


Loutky v nemocnici

www.loutkyvnemocnici.cz 

Loutky v nemocnici - občanské sdružení se věnuje práci na poli dramaterapie a snaží se ulehčit pobyt dětí v nemocnicích. Loutky dokážou u dětí vykouzlit úsměv a občas mají větší moc než léky, pomáhají na chvilku zapomenout na bolest a zahání dlouhé chvíle. Dochází každé první úterý v měsíci. V roce 2013 se na dětské klinice uskutečnilo 12 návštěv. 


Celé Česko čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz 

Celé Česko čte dětem - připravuje se spolupráce, kdy dobrovolníci budou docházet na oddělení a budou děti i rodiče seznamovat s důležitostí čteného slova, nabízet vhodnou četbu a v první řadě budou s dětmi číst a o knihách si vyprávět. 


Dobrotety

www.dobrotety.cz 

Dobrotety - nezisková organizace Dobrotety pomáhá dětem a rodinám, které se ocitnou v těžké životní situaci a snaží se jim zajistit pomoc. Pro naši nemocnici ušily do postýlek rychlozavinovačky a polštářky, přinesly hračky a drobné dárky pro děti. 


Divoch

www.divoch.stribro.cz 

Stříbrský divadelní spolek ve spolupráci s občany města Stříbra již mnoho let podporuje dětskou kliniku každoroční vánoční nadílkou výtvarných pomůcek a hraček, které doplňují výbavu herny, pokojů a umožňují dětem tvořit a vyrábět. 
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň zde 


Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby - oblast Plzeň

www.haimaplzen.cz 

HAIMA Plzeň - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby je dobrovolné občanské sdružení, jehož posláním je zkvalitnění života postižených dětí. Sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním leukémie.
Unie napomáhá svými aktivitami vylepšit nemocniční prostředí na všech dětských hematologických odděleních v České republice.
Pro Plzeňský a Karlovarský kraj jsme založili HAIMU Plzeň v roce 2000, při hematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, za podpory vedení kliniky a lékařského personálu.
Haima realizuje Dětský den, vánoční besídku, výlety, pobyty a charitativní koncerty a zajišťuje nákup výtvarných pomůcek, hraček, zdravotnických přístrojů a doplňkového vybavení dětského HOO oddělení.
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň zde 


Donor

www.donor.cz 

Sdružení Donor je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje program podpory a psychosociální pomoci pacientům po transplantaci kmenových buněk krvetvorby a/nebo závažných akutních i chronických onemocnění, jejich rodinám a zdravotnickému personálu. 
Organizuje a zajišťuje rekondičních pobyty pro děti a dospívající s rodiči, ke zlepšení psychické a fyzické kondice dětí, jejich rodičů a sourozenců a pomáhá při návratu do běžného života. 
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň zde 


Můj nový život

www.projektmujnovyzivot.cz 

Projekt Můj nový život vznikl v roce 2010 na základě iniciativy dětské onkoložky MUDr. Lucie Cingrošové a umělecké fotografky Kamily Berndorffové. Jejich společným záměrem bylo zvýšit zájem veřejnosti o děti léčené pro zhoubný nádor a změnit odtažitý postoj naší společnosti vůči onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Umožnit dětským pa-cientům a jejich rodinám účast na programech, které napomáhají reintegraci léčených dětí do běžného života. 
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň zde a zde 


Nedoklubko

www.nedoklubko.cz 

Nedoklubko je zapsaný spolek (dříve občanské sdružení), který vznikl s cílem podporovat rodiče předčasně narozených dětí. Zástupci tohoto spolku se snaží propojit veřejnost, odborníky a rodiny předčasně narozených dětí k zajištění větší informovanosti této problematiky. 
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň zde 


Dráček

www.casopis-dracek.cz 

Dráček-časopis pro předškoláky, školáčky a jejich kreativní rodiče. Vzdělávací formou hry autoři kombinují encyklopedická fakta s pohádkami, nabízí zpracování známých českých přísloví formou pohádek a podporuje rozvoj dětské fantazie. 
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň zde 


IFMSA

IFMSA - studentská organizace při Lékařské fakultě, která 1 x měsíčně pořádá pro pacienty dětské kliniky zábavné odpoledne

Česky