Policisté přišli potěšit nemocné děti

Udělat radost, zpříjemnit odpoledne, představit psí kamarády a jejich um, ukázat, co v sobě skrývá policejní profese  a největším překvapením byla finanční sbírka, kterou  mezi sebou vybrali policisté a panu doktoru Tomáši Svobodovi předali šek s více jak 20 000 korunami.

Takto  navštívili 3. června policisté Policie ČR, Městského ředitelství policie Plzeň, pacienty dětské hematoonkologie a oddělení  větších dětí Dětské kliniky  FN Plzeň. Dětičky shlédly praktickou ukázku vyhledávání omamných a psychotropních látek a mohly se pomazlit se služebními pejsky  a vyzkoušet psí poslušnost. Další dění popisuje vrchní sestra Dětské kliniky Mgr. Romana Sedláčková:  „Ve druhé části programu si děti  prohlédly služební výzbroj,  výstroj, policejní vozidlo a když se počasí umoudřilo a vysvitlo sluníčko, společně všichni odešli  na nemocniční zahradu vyzkoušet střelbu z paintballové pistole kuličkami s barvami na terč.“

 

Z policejní návštěvy nebyly nadšené jen děti, ale připravený  program zaujal tatínky i nemocniční personál.