Saša ovládá počítač pohybem hlavy

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. předalo FN Plzeň speciální technologii, která napomůže k dalšímu seberozvoji a lepšímu trávení času na lůžku mladého pacienta.

17letý Saša je po vážném úrazu  pacientem fakultní nemocnice již mnoho let a po čase stráveném na Dětské klinice je v současnosti hospitalizován na oddělení  Dlouhodobé intenzivní péče ARO FN Plzeň – Bory. Saša je mladý kluk, který má rád PC technologie a novinky dnešní počítačové éry a se svým postižením je zcela odkázán na pomoc okolí.  „Při kvadruplegickém postižení mají pacienti nehybné všechny končetiny a život na nemocničním lůžku určitě není veselý. A právě díky mladému  dobrovolníkovi  TOTEMu   Jáchymu Wiesnerovi, který Sašu navštěvuje již 2 roky a ukazuje možnosti virtuálního světa, dostal  život pro mladého pacienta nový rozměr,“ dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. zakoupilo pro Sašu bezdrátové polohovací zařízení, čelenku,  s náklonovým čidlem, která pomocí pohybu hlavy ovládá počítač. Tato „bezdrátová myš“ umožní kvadruplegickému pacientovi samostatně používat počítač. Ředitelka organizace Bc. Vlastimila Faiferlíková dodává: „Jsem nesmírně ráda, že se nám podařilo získat dostatek peněz na zakoupení technologie, která  Sašovi umožní určitou relativní svobodu. Jako každý mladý člověk i on má rád filmy a hry a potřebuje komunikovat s venkovním světem. Chtěli jsme umožnit i jeho další rozvoj a vzdělávání, protože Saša je chytrý a šikovný kluk.“

Technologii v hodnotě cca 40 tisíc korun zakoupilo dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. na základě přispění firem a jednotlivců: Společnost Dare 2, zaměstnanci Call centra ČEZ zákaznické služby, hotel IBIS, sběrem víček přispěly děti ZŠ Trnová, další sbírka proběhla  mezi mladými dobrovolníky a studenty SZŠ  a VOŠZ a nemalou částkou přispěli i  účinkující pořadu ČT Klíč, kteří  věnovali své honoráře na tento projekt.

 

Vedení FN Plzeň všem, kteří se podíleli na přispění k zakoupení této pomůcky,  děkuje   a velmi si váží  dobročinnosti, která přináší dobro a radost do nemocničních pokojů.

Mladý student Jáchym Wiesner, dobrovolník centra Totem, pomáhá pacientovi se zprovozněním celého zařízení. Myš je ovládána pohybem hlavy a kliknutí je  realizováno pomocí fouknutí do malého mikrofonku.

Pacient Saša se svou ošetřující lékařkou MUDr. Jolanou Wimmerovou.

Společná fotografie zástupců FN Plzeň a dárců, kteří napomohli k pořízení  nové technologie.