ZÁKLADNÍ CENÍK PARKOVNÉHO PRO PACIENTY A NÁVŠTĚVNÍKY FN PLZEŇ

 

ZÁKLADNÍ CENÍK PARKOVNÉHO PRO PACIENTY A NÁVŠTĚVNÍKY FN PLZEŇ

 

 • SAZBA: 10,- Kč / každá započatá hodina pobytu

 

 • DÉLKA POBYTU: čas výjezdu minus čas vjezdu (hod., min.) – zaznamenáno a následně vyhodnoceno počítačovým programem se zohledněním provozní (zpoplatněné) doby

 

 • BONUS: při délce pobytu do 30 minut je parkování zdarma. Ve FN Lochotín musí být současně splněna
  i druhá podmínka – realizace vjezdu i výjezdu se musí uskutečnit stejnou vrátnicí

   

 • PROVOZNÍ DOBA: denně od 06:00 do 18:00 hodin (zpoplatněno)

 

 

 

VÝJIMKY:

 

 • OZP (OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ) – bez poplatku (za podmínky označení vozidla platným evropským průkazem pro OZP)

 

 • PACIENTI A DOPROVOD PACIENTŮ NAVŠTĚVUJÍCÍCH OPAKOVANĚ A DLOUHODOBĚ (tzn. v trvání alespoň 2 týdny) VYBRANÁ ZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ FN – bez poplatku (Vybraná pracoviště: hemato-onkologické oddělení, onkologicko-radioterapeutická klinika, 1. Interní klinika – dialýza)

 

 • PACIENTI PŘIJATÍ K DLOUHODOBÉ HOSPITALIZACI (tzn. v trvání alespoň 2 dny) – zvýhodněná sazba 50.- Kč/za každý den hospitalizace (den propuštění z FN se nezapočítává)