Pomáhají společnými silami

Nadační fond Kapka naděje, společně s firmou Penny Market s. r. o., společností Laufen a paní Martinou Čaplovou předali Fakultní nemocnici Plzeň dary v hodnotě necelých 800.000 Kč. 

Na Dětskou kliniku FN Plzeň Kapka naděje pořídila  speciální zdravotní techniku. Jedná o systém EEG Inomed-Walter, který umožňuje  kontinuální sledování aktivity mozku, tato metoda má velký význam v oblasti diagnostiky a léčby závažných onemocnění a poruch, jako je např. epilepsie, podezření na poškození mozku, úrazy hlavy apod. Další technologií je přístroj k vyšetření funkce trombocytů při poruchách srážení krve u dětí - Innovance PFA-200 a v neposlední řadě sanitární technika Laufen, která byla použita na hematoonkologické oddělení a oddělení větších dětí.Přítomna byla zakladatelka a prezidentka NF Kapka naděje Vendula Pizingerová a ředitelka fondu Elen Švarcová, za nemocnici přišel poděkovat pan ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. ,,Jménem svým i za celou naši nemocni bych velmi rád poděkoval Nadačnímu fondu  Kapka naděje a veškerým partnerům, kteří se podílejí na rozvoji a modernizaci FN Plzeň. Dary pomáhají k záchraně a uzdravení mnoha lidských životů, taktéž zefektivňují a ulehčují profesionální práci našeho personálu,” vyjádřil se ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek.

Prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová s malým pacientem FN Plzeň .

Na fotografii zleva: Vendula Pizingerová, 2 pacienti FN Plzeň a sponzoři -  Martina Čaplová a Petr Juliš za firmu Penny Market