Nové technologie u lůžka pacienta

 Ve spolupráci FN Plzeň a  Fakulty aplikovaných věd ZČU  vznikla nová aplikace, která napomůže při léčbě pacientů Jednotek intenzivní péče.Základ této novinky  vznikl jako téma seminárních prací studentů druhého a pátého ročníku Fakulty aplikovaných věd. Zadání znělo na vytvoření jednoduché, uživatelsky přívětivé a dobře ovladatelné aplikace pro tablet, která slouží pro zadávání vybraných sesterských úkonů a on-line komunikuje s klinickým informačním systémem WinMedicalc. Tým složený ze studentů druhého ročníku po počátečních problémech splnil celé zadání seminární práce a někteří studenti  stále s fakultní nemocnicí spolupracují na dalším vylepšení této komunikace.

Aplikace MediTab slouží pro zadávání záznamů o podání ordinovaných léků, diuréz,  o invazivních přístupech a vitálních hodnotách  přímo u lůžka pacienta. Záznamy do aplikace na tabletu nahrazují ruční zápisy do zdravotnické dokumentace a díky on-line komunikaci je zajištěna okamžitá dostupnost na tabletu zadaných údajů v klinickým informačním systému a  naopak.  Na Studentské vědecké konferenci Fakulty aplikovaných věd se studenti s touto aplikací umístili na 3.místě z 12 účastníků v bakalářských studijních programech.

Celé fungování nové aplikace hodnotí ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Gratuluji  mladým  studentům k výbornému umístění.  Žijeme ve století nových informačních technologií, které ve zdravotní péči  přináší velké zkvalitněné péče. Dosud  lékař napsal ordinaci  léků, včetně vyšetřovacích  metod  a pokud byla ordinace vykonána, sestra udělala záznam do chorobopisu. V současnosti  veškeré úkony  v průběhu dne sestra zaznamenává do tabletu a lékař je sdílí v klinickém systému. Celý záznam o ošetřovatelské péči je přehlednější a přesnější, zásadně se snížilo  riziko chyb a  ruční, často špatně čitelné  zápisy, byly nahrazené elektronickými. Tato novinka je využívána na JIP 2.IK, další použití se připravuje pro JIP Dětské kliniky.“