Studenti dětem

 Do FN Plzeň přichází mládí s dobrým srdcem. Nejen žáci základních škol, ale i studenti  Obchodní akademie  přispěli nemocným dětem  a završili poslední rok svého studia dobrým skutkem. Třída 4.A -  Ekonomické lyceum -  z příspěvku školního spolku rodičů zakoupila speciální tonometr s příslušenstvím pro naše nejmenší pacienty na Dětské klinice. Vedení FN Plzeň velmi děkuje za předaný dárek  a přeje všem studentům úspěšný vstup do dospělosti, krásné léto naplněné  bezstarostným mládím a hlavně zdravím.

Studenti společně s vedením Dětské kliniky a FN Plzeň.

 Prohlídka Dětské kliniky.

 Prohlídka Dětské kliniky.

Skupina studentů Obchodní akademie.

Na fotografii zleva: ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, vrchní sestra Dětské kliniky Romana Sedláčková , staniční sestra dětské hematoonkologie Jana Srbová a dětská herní terapeutka Martina Tytlová.

Prohlídka dětské herny.