FN Plzeň je společensky odpovědná

 

FN Plzeň  obhájila pomyslný stupeň vítězů v prestižní soutěži Cena hejtmana za společenskou  odpovědnost.

22.června 2016 byla na Krajském úřadu Plzeňského kraje  předána  z rukou hejtmana ocenění , Fakultní nemocnice Plzeň obsadila 3.místo v sekci Veřejný sektor. K umístění v této soutěži dodává její ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.:„ Velmi si vážíme tohoto  ocenění,  umístění v první trojici je pro nás velkým úspěchem. Potvrdilo se, že veřejnost  naší nemocnici vnímá  jako zdravotnické  zařízení, které dává svým pacientům a klientům něco navíc. Posláním každé nemocnice je léčit nemocné a hlavním cílem fakultní nemocnice je, aby z dobře prosperujícího zdravotnického zařízení odcházeli uzdravení  pacienti, které ošetřovali spokojení zaměstnanci.  A právě díky mnohým  aktivitám společenské odpovědnosti se daří z FN Plzeň budovat zařízení, které je otevřené široké veřejnosti.“

V loňském roce FN Plzeň získala v této soutěži  1.místo v  kategorii Veřejný sektor. 

 

Na fotografii zleva: předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK Pavel Karpíšek, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs