Přijďte darovat krev

Fakultní nemocnice  Plzeň žádá širokou  veřejnost o spolupráci při doplnění  krevních zásob Transfuzního oddělení.  

Prosíme dárce i prvodárce všech krevních skupin, aby přišli na transfuzní oddělení , ulice 17.listopadu 12 v Plzni, svým dárcovstvím přispěli k stabilizaci krevních  zásob a zároveň napomohli při záchraně mnoha lidských životů. Důvody oslovení veřejnosti popisuje  primářka Transfuzního oddělení MUDr. Jarmila Hrubá: „Díky proběhlým státním svátkům v minulém týdnu se celkově  snížily počty odběrových dnů a tím se  ponížily  krevní zásoby. V průměru denně přijde na naše oddělení darovat krev  80 dárců, pátky bývají vyhledávané, chodí i 100 lidí. V prvním prázdninových dnech však  přišlo jen průměrně denně 50 dárců a pondělí 11.července  bylo nejslabším dnem, odebrali jsme krev pouze 32 dárcům."

K 30. červnu 2016 proběhlo na Transfuzním oddělení 8 820 odběrů, je to číslo, které odpovídá průměru předcházejících let (pro porovnání : v roce  2014  - 17 806 odběrů, rok  2015 -  17 796 odběrů). Spotřeba krevních jednotek ve FN Plzeň je různá, záleží na typu operace. V případě plánované ortopedické operace se v průměru  spotřebují  3-4 krevních jednotky (1 jednotka = jeden odběr od jednoho dárce), pokud je přijat pacient s rozsáhlými poraněními, při jehož léčbě  následují i opakující se  operace, může nemocný dostat 20 i více krevních konzerv.  

Dárci i prvodárci mohou přijít na Transfuzní oddělení v pracovních dnech  od 6:30-12:00 hod., ve středu je provozní doba od 6:30-17:30 hod. Dovolujeme si požádat všechny dárce, aby své dárcovství  plánovali, pokud možno, před odjezdem do přímořských letovisek jižní Evropy.

 

 Vedení FN Plzeň  všem dárcům velmi děkuje.