FN Plzeň bude provádět preventivní onkologické prohlídky

Vedení FN Plzeň a Všeobecné zdravotní pojišťovny podepsalo smlouvu, která klientům VZP v rámci preventivních programů nabízí preventivní onkologickou prohlídku. Součástí této prevence jsou laboratorní, sonografická a rentgenová vyšetření a  klinické vyšetření, včetně EKG. Na základě výsledků těchto vyšetření bude erudovaným onkologem  vypracována závěrečná zpráva, včetně případných doporučení, která bude odeslána klientům doporučeně poštou.

 

Preventivní prohlídky probíhají  od  30.8.2016  do 24.11.2016 každé úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách v areálu FN Plzeň-Bory, interní pavilon č.54 (prostor bývalé vojenské nemocnice)

Organizační zajištění popisuje náměstek FN Plzeň pro Léčebně preventivní péči doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.: „Klient se po telefonickém objednání dostaví ještě před vlastní prohlídkou na ambulanci Interního oddělení pro náběrovou sadu na vyšetření krve ve stolici, kterou si s malým vzorkem stolice přinese s sebou na prohlídku. Všechna potřebná  vyšetření proběhnou v jednom dni a pro přesnost laboratorních vyšetření  je vhodné, aby  klient lačnil od  10:00 hod. dopoledne. Po sérii všech vyšetření klient VZP uhradí vystavenou fakturu.“

 

Instrukce pro klienty VZP, kteří mají zájem o preventivní onkologické prohlídky ve FN Plzeň

 

Prohlídky budou prováděny v odpoledních hodinách. Odpolední hodiny jsme zvolili proto, aby se klienti nemuseli na jejich absolvování uvolňovat ze zaměstnání a ve snaze zkrátit jejich čekání na provedení vyšetření, kterému by nešlo předejít při provádění vyšetření za plného provozu v běžné pracovní době.

Jak mám v případě zájmu o prohlídku postupovat?

 

  • Kdy a kde se prohlídky ve FN provádějí?

Vyšetření budou probíhat každé úterý a čtvrtek od 15:00 hodin na interní ambulanci Interního oddělení (INTO) v areálu bývalé vojenské nemocnice (BVN) FN Plzeň - Bory.

  • Na kdy se mohu k preventivní prohlídce objednat?

Preventivní prohlídky začnou ve FN Plzeň od 30. 8. 2016, poslední prohlídka proběhne 24. 11. 2016, aby pojištěnci měli dostatek času na odevzdání dokladů na pobočce VZP do 30. 11. 2016

  • Kde se mám k prohlídce objednat?

Po obdržení voucheru na pobočce VZP se pojištěnec telefonicky objedná na tel. č. 377 402 463 (tel. paní Miroslavy Kropíkové, sekretariát NLPP) denně od 10:00 – 12:00 hodin nebo od 13:00 – 14:00 hodin.

Zde budete instruováni o nutnosti vyzvednout si zkumavku na vyšetření krve ve stolici na ambulanci INTO v BVN tak, abyste si mohl/a materiál přinést s sebou na vlastní prohlídku.

  • Jak dlouho bude prohlídka trvat a jaká vyšetření mě čekají?

Prohlídka proběhne během jednoho odpoledne v BVN (laboratorní náběry, EKG, klinické vyšetření, rentgen plic a sonografická vyšetření). Délka vyšetřování je přibližně 2 – 3 hodiny. Případné těhotenství hlaste, prosím, při příchodu na prohlídku

  • Kde a kdy budu prohlídku platit?

Po dokončení všech vyšetření obdržíte na ambulanci INTO fakturu a bude Vám vyplněn voucher pro VZP.

Platbu provedete ve druhé části Borské části FN, kde v přijímací kanceláři pavilonu č. 22 zaplatíte 5000,- Kč (možno i platební kartou).

  • Co mám udělat, abych částku 5000,- Kč, kterou zaplatím za vyšetření, dostal od VZP proplacenu zpět?

S patřičnými doklady se nejpozději do 30. 11. 2016 musíte dostavit opět na pobočku VZP, kde odevzdáte originál faktury a doklad o zaplacení jako podklad pro převod zaplacené částky 5000,- Kč na Váš bankovní účet.

  • Jak získám výsledky vyšetření?

Závěrečnou zprávu zpracuje po získání výsledků všech vyšetření erudovaný onkolog. Zpráva Vám bude zaslána (po ověření proplacení prohlídky ve FN) doporučeně poštou. V případě pozitivního výsledku bude součástí závěrečné zprávy doporučení nebo pozvánka k dalším vyšetřením.

  • Další pro Vás důležité informace:

„Balíček vyšetření“ obsahuje řadu vyšetření, proto Vás prosíme, abyste se v objednaný den dostavili včas na ambulanci INTO pro možnost koordinace všech vyšetření a zkrácení doby prohlídky. Svůj příchod na interní ambulanci INTO v 15 hodin ohlaste pomocí pohotovostního zvonku.

Pro větší přesnost výsledků vyšetření by bylo vhodné v den vyšetření naposledy jíst do 10 hodin dopoledne.