Videospoty FN Plzeň

 

 

 

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Nové mamocentrum

Zveme Vás na Neonatologické oddělení FN Plzeň očima jedné spokojené maminky

(autorka videa: paní Mgr, Michaela Brejchová)

Parkování ve FN Plzeň

Dermatovenerologická klinika

Dětská klinika

Gynekologicko-porodnická klinika

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Neonatologické oddělení

Onkologická a radioterapeutická klinika

Urologická klinikaDalší videa naleznete zde