21.9. - Ženy, máte to ve svých rukou

Nezapomínáte na prevenci rakoviny prsu? Potřebujete poradit?  Odborníci Onkologické a radioterapeutické kliniky, společně se Západočeskou univerzitou a  organizacemi  Mamma Help a Dialog Jessenius   uspořádali  osvětovou akci zaměřenou na  prevenci rakoviny prsu.

 Ve středu 21.září 2016  v prostoru recepce budovy Onkologické a radioterapeutické kliniky   organizátoři poskytli všechny potřebné informace týkající se této preventivní akce, předvedli nácvik samovyšetření prsů a zodpověděli  všechny  otázky. 

Vrchní sestra Onkologické a radioterapeutické kliniky Mgr. Simona Šípová vysvětluje: „Naším cílem je  zvýšit povědomí  veřejnosti o důležitosti samovyšetření prsu a přispět ke zvýšení počtu žen, které využívají bezplatný screening.“ Rakovina prsu je nejčastějším rakovinovým onemocněním u žen a díky prevenci lze nemoc odhalit včas, zachránit  život či jej  výrazně prodloužit. Pravidelná péče o sebe nic nestojí, vyžaduje jen trochu času a cvik. Akce pro veřejnost  byla pořádána v rámci 6.plzeňského mammárního dne, na kterém problematiku rakoviny prsu diskutovali zdravotníci napříč mnoha odbornostmi.

2 krátké vzkazy mladých žen, kterým samovyšetření prsu zachránilo život. Gabriela ( 31 let) vzpomíná:„ Našla jsem si zatvrdlinu v prsu, když jsme kojila Bruníka.“ Lucie( 43 let) říká: „ Výsledky biopsie zatím neznámého útvaru v prsu. Zhoubný nádor v prsu.“ (zdroj: www.rucenaprsa.cz)

Pomocí této pomůcky si ženy vyzkoušely samovyšetření prsu.

Mnoho mužů objeví své partnerce první bulku. Je dobré, aby i oni uměli prsa vyšetřit.

Zájem o samovyšetření byl mezi ženami velký.

Odborníci, zabývající se touto problematikou, diskutovali na  6.plzeňském mammárním dnu, který úpořádala Onkologická a radioterapeutická klinika.