Nezapomínejme na hrozbu TBC

Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění, postihující nejčastěji plíce. Přenos infekce se děje nejčastěji kapénkovou formou, zdrojem infekce je pak nemocný člověk.  K přenosu dochází většinou po opakovaném úzkém kontaktu (v rodině, na pracovišti atp.); ale i déletrvající jednorázový kontakt s nemocným může vést k přenosu infekce (8hod v uzavřeném prostoru s mikroskopicky pozitivním nemocným, 40 hodin u těch, kteří jsou pozitivní pouze kultivačně). 

Mám jít k lékaři?

·        

Pokud má nemocný déletrvající kašel, váhový úbytek, zvýšenou teplotu a noční pocení, měl by se nechat na možnou TBC vyšetřit. 

·        

Situace kolem TBC v ČR je klidná. V jednotlivých případech bychom ale na ni neměli zapomínat.

 

·        

Při podezření na možnou nákazu TBC navštivte včas svého praktického lékaře

 

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

primářka Kliniky pneumologie a ftizeologie